Vi har besøkt vår flinke lærling Johanna i Freiburg

Johanna Emanuelsen er lærling i barne- og ungdomsarbeiderfaget i Os kommune. Denne høsten er hun på et 14 ukers praksisopphold i Tyskland for å lære mer i faget sitt. Hun dro i begynnelsen av september, og skal komme tilbake litt før jul. Vi fikk være med Internasjonalt Servicekontor fra Hedmark og Oppland og besøke Johanna og fem andre lærlinger i Freiburg, en koselig middelalderby som ligger helt på grensen mellom Tyskland, Frankrike og Sveits.

Ingen av lærlingene kjenner hverandre fra før, de har bare møttes ved et par anledninger før de dro. Arbeidsplass, kolleger og arbeidsoppgaver er nye for lærlingene, og vi kan bare tenke oss hvor mye de må sette seg inn i og bli kjent med, men også hvor mye spennende de får gjøre og oppleve. Johanna arbeider i en halv-privat sentrumsnær barnehage med over 60 barn. Hun er på en avdeling for de minste barna. Hun har blitt tatt imot på en veldig god måte, og hun får støtte og veiledning i opplæringen sin. Vi fikk hilse på hyggelige og positive kolleger, og vi fikk se tillitsfulle barn som hadde blitt ordentlig godt kjent med og trygge på Johanna. Vi traff Johanna utenom arbeidstid også, og det var veldig spennende å høre hvordan hun reflekterte om det hun opplever i en tysk barnehage, hva hun registrerer av likheter og ulikheter. Det er ingen tvil om at et slikt opphold gir opplæringen en dimensjon ut over det hun får erfare på hjemmebane.

I tillegg til å besøke Johanna i barnehagen, fikk vi være med på besøk til verkstedet til en mester og hans norsk lærling i treskjærerfaget. Vi var i teateret og fikk treffe en lærling i herreskredderfaget, vi var på Volkswagen og Mercedes-verksted og besøkte to lærlinger i bilfag, lette kjøretøyer, og vi fikk treffe en veileder og en lærling i reiselivs-faget som jobbet på språkskole.

De fleste av tyskerne vi møtte var positive til å praktisere engelsken sin med lærlingene, men en del av opplegget er at lærlingene skal lære nok tysk til å kunne kommunisere med arbeidsgivere og kunder. Derfor får alle lærlingene et tre ukers språkkurs før de begynner å arbeide. For Johanna var dette ikke noe problem ettersom hun har familie fra Tyskland. Hun var flytende, og kommuniserte uten vansker med barna og de voksne i barnehagen. Vi fikk inntrykk av at alle lærlingene taklet de språklige utfordringene bra, uansett hvilket språklig nivå de var på.