Den første lærlingen hos Røros Food & Beverage Group

Vi har besøkt Morten Hermo som nettopp har tatt fagbrevet i kontor- og administrasjonsfaget hos Røros Food & Beverage Group. Det var en fornøyd forhenværende lærling, nå nytilsatt kontor- og lageransvarlig medarbeider, som møtte oss. Fagprøven hadde gått fint, han hadde fått relevante og spennende oppgaver som han hadde løst på en god måte. Vi tok et lite tilbakeblikk på læretida:

Hvordan fikk du jobben som lærling hos Røros Food & Beverage Group?

Bedriften var klar for å ta inn en lærling. De hadde henvendt seg til opplæringskontoret, som igjen tipset dem om meg, og jeg fikk jobben. Bakgrunnen min var fra IKT service-faget, så jeg måtte ha ni måneder ekstra læretid, men det har gått helt fint, for jeg har hatt det artig og spennende på jobb hele læretiden.

Hvilke egenskaper tror du bedriften så nytte av i deg?

Det var kanskje datakunnskapene mine, og det at jeg er serviceinnstilt og omgjengelig. Det er viktig når en stor del av jobben min er å jobbe ut mot kundene våre. I tillegg kan jeg si at jeg er resultatorientert og ryddig. Jeg har hatt ansvaret for hoved-epost og  hovedtelefonen i bedriften. I tillegg har jeg hatt veldig varierte arbeidsområder, alt fra ansvar for bestillinger og utkjøringer til å jobbe med alkoholavgifter og salg. Det er strenge krav som stilles når vi produserer alkoholholdige varer.

Hvordan har opplæringen din vært?

Jeg har fått grundig og god informasjon helt fra starten, jeg fikk lære bedriften å kjenne på alle områder. Jeg fikk tidlig forståelse av at hvis vi skal lykkes som bedrift, må vi trå til på ulike områder der det trengs. Jeg har lært at mitt bidrag i bedriften også er viktig for at bedriften skal utvikle seg. Halvårsoppgavene mine har vært spennende å jobbe med, og jeg har hatt god og jevnlig kontakt med opplæringskontoret. Det har vært veldig godt å få opplæring i bedrift, jeg har hatt en utrolig lærerik tid med mer praktiske og muntlig tilnærmingformer i opplæringen.

Vi i Fagopplæring i Fjellregionen føler oss ganske sikre på at Morten kommer til å bidra positivt videre i utviklingen av bedriften, og vi ønsker han all mulig lykke til videre i yrkeslivet.