Avlysning  – utdeling av fagbrev, svennebrev og kompetansebrev, Trøndelag fylke

Avlysning  – utdeling av fagbrev, svennebrev og kompetansebrev
Fylkeskommunen har lange tradisjoner for årlig utdeling av fag-/svennebrev og kompetansebrev i februar/mars for kandidater som har avlagt prøve året før.
Utdeling i 2021, for kandidater som avlegger prøve i 2020, arrangeres ikke. Grunnen til dette er situasjonen med koronasmitte i samfunnet, og at det nå er for usikkert å planlegge arrangement med så mange deltakere.

Fag-/svennebrev og kompetansebrev vil derfor sendes ut til lærlinger, praksiskandidater, kandidater for fagbrev å jobb og lærekandidater i løpet av høsten 2020.

Denne avgjørelsen gjelder bare for 2021, og vi håper at det vil være mulig å gjennomføre utdelinger i 2022 for kandidater som skal avlegge prøve i 2021.