COVID-19 viruset

På grunn av situasjonen med COVID-19 viruset har vi i Fagopplæring i Fjellregionen besluttet å avlyse alle kurs/samlinger og bedriftsbesøk/lærlingesamlinger med virkning fra i dag 12.03 og frem til og med påske. Ber om forståelse for dette, vi er tilgjengelig på telefon, mail og kan gjennomføre møter på Teams/Skype.

Samtaler/møter som allerede er avtalt vil bli endret i samråd med den enkelte konsulent. De aktuelle bedrifter og lærlinger/lærekandidater vil bli kontaktet.

Per Erik Sandnes

Daglig leder