Lærlingundersøkelsen, lærebedriftsundersøkelsen og årlig rapportering

I disse dager sendes Lærlingundersøkelsen, lærebedriftsundersøkelsen og årlig rapportering ut til våre bedrifter og lærlinger.

Hvem skal svare?

Lærlingundersøkelsen: 

  • Lærlinger og lærekandidater som har vært i lære i mer enn 11 måneder per 1. oktober, skal svare på Lærlingundersøkelsen.
  • Utdanningsdirektoratet henter informasjon fra VIGO-registeret om hvem dette gjelder.

Lærlingeundersøkelsen er frivillig men vi oppfordrer alle til å svare. For mer informasjon Les her

Lærebedriftsundersøkelsen:

  • Lærebedriftsundersøkelsen sendes til faglige ledere i lærebedrifter som har lærlinger eller lærekandidater med løpende lærekontrakt per 1. oktober.
  • Lærebedriftene kan være frittstående lærebedrifter og bedrifter som er medlem av et opplæringskontor (medlemsbedrifter).
  • Utdanningsdirektoratet henter informasjon fra VIGO-registeret om hvilke lærebedrifter dette gjelder.

Årlig rapportering:

  • Årlig rapportering sendes ut til opplæringskontorer, medlemsbedrifter og frittstående lærebedrifter som har lærlinger eller lærekandidater med løpende lærekontrakt per 1. oktober.
    • I opplæringskontorene er det daglig leder som skal svare på Årlig rapportering
    • I medlemsbedrifter og frittstående lærebedrifter er det en faglig leder som skal svare på Årlig rapportering.

 

Håper alle som mottar denne tar seg tid til å svare.