oppdatert info om koronaviruset tirsdag 14.04.20

Informasjon fra Innlandet fylkeskommune:

vil berolige lærlingene:

https://innlandetfylke.no/nyheter-forsiden/nyheter-om-korona/vil-berolige-larlingene.19841.aspx

Samleside for lærlinger og lærebedrifter:

https://innlandetfylke.no/nyheter-forsiden/nyheter-om-korona/korona-informasjon-opplaring-i-bedrift.19849.aspx

Informasjon fra Trøndelag fylkeskommune:

https://www.trondelagfylke.no/om-oss/fylkeskommunen/beredskap/koronavirus/

Informasjon fra NHO:

https://arbinn.nho.no/arbeidsrett/ansettelser-og-rekruttering/larlinger/artikler/korona-utfordringer-for-larlinger/

Kompensasjonsordning for lærlinger:

Den midlertidige ordningen, som følger opp tidligere vedtak i Stortinget, gjelder både permitterte og andre lærlinger som mister lærlingplassen. Lærlingene får en kompensasjon på 100 prosent av lønn opp til 12 482 kr per måned, og 62,4 prosent av lønn over dette, opp til 49 929 kroner. Kompensasjonen beregnes ut fra lønnen lærlingen hadde ved permittering eller opphør av lærlingplassen.

Kompensasjonsordningen for lærlinger forankres i dagpengeregelverket, men det vil blant annet gis unntak for krav til minsteinntekt og fra bestemmelsen om at man ikke kan kombinere dagpenger og utdanning.

– For å få tilgang til ordningen må lærlingene søke om dagpenger hos NAV på vanlig måte. De vil kunne benytte seg av løsningen for forskuddsutbetaling av dagpenger fra 20. april , slik at de som ikke har anledning til å vente på lang saksbehandling hos NAV raskt kan få deler av beløpet inn på konto, sier statsråden.

Ordningen trer i kraft straks og vil få virkning fra 20. mars.

Kilde: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-kompensasjonsordning-for-larlinger/id2696592/

 

NAV: https://www.nav.no/arbeid/dagpenger/permittert#Ny-kompensasjonsordning-for-l%C3%A6rlinger

 

Ta kontakt med oss på kontoret om du lurer på noe.

Tone, Stein og Per Erik.