Trøndelag fylkeskommune inviterer 2. årslærlinger til nettmøte

Trøndelag fylkeskommune inviterer 2.års lærlinger til nettmøte tirsdag  11.mai kl. 0900 – 1000.

Tema: Informasjon om gjennomføring av fag-/svenneprøve

Alle 2.års lærlinger vil motta en sms med informasjon om nettmøte fredag 30.april, og invitasjonen sendes mandag 10.mai.
Da kan lærlingene delta på mobil eller på vår hjemmeside.

Lærebedrifter og faglig ledere kan også følge vårt informasjonsmøte.
Klikk deg inn her og følg sendingen.

Det gjøres opptak av nettmøtet, som publiseres på vår hjemmeside.