utenlandspraksis for lærlinger høsten 2021

 

Internasjonalt servicekontor åpner opp for at lærlinger skal kunne reise på utenlandspraksis fra høsten 2021.

Søknadsskjema ligger åpent på våre nettsider www.reisut.no fra fredag 2. april til søndag 2. mai!

 

Ta gjerne kontakt med oss på opplæringskontoret for mer informasjon.