Viktig Informasjon om fag- og svennebrevutdeling fra Innlandet Fylkeskommune

Viktig informasjon: Fagbrevutdelingene er avlyst høsten 2020 på grunn av korona.

Alle kandidater som har bestått prøver fra oktober 2019 fram til i dag vil få en SMS om at de kan bestille utskrift av fag-/svennebrevet sitt. De som nettopp har avlagt fag-/svenneprøve vil først få SMS når prøven er bestått, protokoll registrert hos oss og læretiden utløpt.