Bilder

Takk til lærlingene som stilte opp og markedsførte fagopplæring på en ypperlig måte.