september 2020

17sepAll Day18Den digitale Karriereveiledningskonferansen 2020 i Trøndelag(All Day) Digital

Event Details

DEN DIGITALE KARRIEREVEILEDNINGSKONFERANSEN 2020 I TRØNDELAG

Velkommen til Den digitale Karriereveiledningskonferansen 2020 i Trøndelag

Trøndelag fylkeskommune arrangerer årlig en todagers karriereveiledningskonferanse i september. Årets konferanse blir digital som følge av koronasituasjonen.

Konferansen arrangeres på ZOOM den 17. og 18. september.

 

Målgruppe:

Ungdomsskoler, videregående skoler, opplæringskontor, Avdeling for utdanning, Karrieresenteret i Trøndelag, voksenopplæring, NAV m.fl.

 

Hovedtemaet for årets konferanse er etikk, som er et av fire fagområder i Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning. Programmet 17. september vies i sin helhet til etikk.  Dette markerer startskuddet for implementering av det nasjonale kvalitetsrammeverket i Trøndelag.

Trøndelag står overfor store endringer i samfunns- og arbeidsliv. På konferansen vil vi få presentert Kunnskapsgrunnlag for kompetanse i Trøndelag.

Livsmestring er et av de nye tverrfaglige temaene i Fagfornyelsen. På konferansen vil vi sette fokus på karriereveiledningens og karrierelæringens betydning for livsmestring og psykisk helse.

Time

september 17 (Thursday) - 18 (Friday)

Location

Digital