Hospitering

Vi er veldig godt fornøyde når våre medlemsbedrifter kan samarbeide for å heve nivået på opplæringen til lærlingene i vårt opplæringskontor. Dette skjer på flere fagfelt, og nå i april var det to institusjonskokk-lærlinger fra Tynset og Alvdal kommune som fikk hospitere på Stensaas Reinsdyrslakteri for å lære mer om partering av kjøtt og tilberedning av råvarer.

Veslemøy Løkken og Supawadee Pidtathayo er begge interessert i å bli så flinke som mulig i faget sitt, og de ble godt mottatt av lærling i kjøttskjærer-faget Jørgen K. Sorken, nyutdannet pølsemaker Helmer Sjøvold og de andre i Stensaas Reinsdyrslakteri. På slakteriet lærte de å beine ut lår, surre steiker, og skjære ut mørbrad og fileter med mer. På pølsemakeriet fikk de være med på å lage spekepølse.

Hospiteringen gikk over tre dager, og det var lærerike og nyttige dager for institusjonskokk-lærlingene. Takk til Stensaas Reinsdyrslakteri for at de tok så godt i mot gjestene!

Fylkesmesterskap i BUA og HEA

Fagopplæring i Fjellregionen har ingen tradisjoner for å oppfordre våre lærlinger til å delta i konkurranser i fagene sine. Slike konkurranser kan imidlertid være med på å heve nivået blant fagarbeiderne, og det kan være med på å øke interessen for yrkesfag. Derfor hadde vi bestemt oss for at vi i første omgang ville være observatører når fylkes-mesterskapet i barne- og ungdomsarbeiderfaget og helsearbeiderfaget ble avholdt i Prøysen-huset i Ringsaker den 24.april.

Vi inviterte våre andreårs lærlinger i de aktuelle fagene fra Hedmark til å være med, og det ble Amanda Akeren, Hanne Høistad, Maren Kirkhus og Solvår H. Lorentzen som ble med. Den første delen av dagen var det seks lag med barne- og ungdomsarbeidere som konkurrerte. De hadde med seg barn fra første klasse. Temaet for oppgavene var samarbeid og kommunikasjon. De løste oppgavene på ulike måter, og det var spennende å se hvordan de hadde planlagt opplegget, hvordan de organiserte og motiverte barna, og hvordan de taklet utfordringer som oppsto underveis.

Etter pausen var det helsefagarbeiderne som skulle vise hva de var gode for. Da hadde scenen blitt til et rom med sykeseng, bord og kjøkkenkrok. To skuespillere hadde rollene som diabetes- og slag-pasient. Oppgaven til helsefagarbeiderne var å tilberede mat, måle blodsukker, og foreta en forflytning fra rullestol til seng. Her fikk vi også se hvordan deltakerne løste utfordringen på ulike måter; hvordan de kommuniserte med brukerne, i hvilken rekkefølge de valgte å utføre oppgavene, og hvordan de ivaretok hygieniske og ergometriske prinsipper.

Alle vinnerne av konkurransene var fra Elverum kommune. Det var Hanne Hagelund, Maren Nordbrenden og Kamilla Særnmo som etter juryens mening var de flinkeste lærlingene. Vi ble ikke avskrekket over nivået på deltakerne i konkurransene, og det er fullt mulig at vi kan få med en lærling eller to fra våre medlems-kommuner neste gang det skal avholdes et fylkesmesterskap.

Vinnerne av fylkesmesterskapene går videre til norgesmesterskapet, der vinneren får delta i World Skills, selveste verdensmesterskapet i ulike lærefag. Nå skal vi heie på Hanne, Maren og Kamilla som går videre til norgesmesterskapet.

http://Hanne Hagelund, Maren Nordbrenden og Kamilla Særnmo

                           

Førstehjelpskurs

April er måneden for kurs i førstehjelp for lærlingene våre i helsearbeiderfaget og barne- og ungdomsarbeiderfaget. Kurset foregikk i lokalene til Røros Aut. Trafikkskole, og det var Steinar Brekkan som på en grundig og faglig trygg måte tok oss gjennom de mest sentrale delene av dette temaet. Vi lærte generelt om grunnleggende førstehjelp, og var innom ulike emner som fallskader, kuttskader/blødninger, brannskader, forfrysninger, blokkeringer av luftveier, forgiftninger med mer. Vi gjennomgikk bruk av hjertestarter, og alle lærlingene fikk øve på gjenoppliving, hjerte- og lungeredning, for barne og voksne.