Førstehjelpskurs

Etter innføringen av nye læreplaner er det flere fag som har førstehjelp som egne læreplanmål. Før har vi tilbudt kurs i førstehjelp først og fremst for helsefagarbeidere og barne- og ungdomsarbeidere. I år gikk vi ut litt bredere og la opp til kurs to dager, der flere fikk mulighet til å delta. Kursholder er Steinar Brekkan, med erfaringsbakgrunn fra bl.a. ambulansetjenesten og trafikkopplæring. Vi er veldig glade for hver enkelt lærling som gjennomfører kurs i grunnleggende førstehjelp.

En høst med internasjonalt samarbeid og utveksling

I høst har Fagopplæring i Fjellregionen ved flere anledninger opplevd gleden og de faglige utbyttene ved det å samarbeide med folk i samme fagfelt fra andre land i Europa. I september sendte vi ut Tuva, som er barne- og ungdomsarbeider i Alvdal kommune, til Barcelona. Hun har nettopp kommet tilbake fra et vellykket arbeidsopphold der, og hun kommer med en oppsummering av erfaringene sine her på vår hjemmeside ganske snart.

Videre har vi hatt besøk av åtte ungarske kollegaer fra Budapest. De hadde et opphold på Røros der de i hovedsak var på Røros Videregående skole for å lære om fagopplæring og entreprenørskap. En dag var de sammen med oss på bedrifts-besøk hos noen av våre medlemsbedrifter og samarbeidspartnere. Vi var på på omvisning på Rørosmeieriet, Røros Næringshage, Røros Produkter og Røros Entreprenør. Vi vil si tusen takk til bedriftene for imøtekommenhet og gjestfrihet. Våre besøkende var veldig godt fornøyd med dagen.

Gjennom Erasmus+ er det mulig for norske lærlinger å gjennomføre deler av læretida i et annet europeisk land, slik Tuva gjorde det i Spania. Vi har hatt lærlinger ute gjennom dette opplegget før, men etter koronaen har vi slitt litt med å motivere flere til å gripe denne muligheten. Gjennom Trøndelag fylke ble Fagopplæring i Fjellregionen invitert til å delta på et studiebesøk i Jerez de la Frontera i Andalucia i Spania for å lære mer om ordningen, og for å se hvordan opplegget for de norske lærlingene er der nede. Oppholdet ble i sin helhet finansiert av Erasmus+-midler i Fylkeskommunen. En representant fra opplæringskontoret dro sammen med tretten andre fra opplæringskontor og lærebedrifter fra Trøndelag.

   

Vi fikk treffe lærlingene som var dere nede, og høre hvordan de ble ivaretatt, og hvordan arbeidsdagen og arbeidslivet artet seg i Spania. Vi fikk snakke med en fra en vertsfamilie, og vi fikk treffe flere fra ulike bedrifter og yrker i Jerez. Vi besøkte bl.a. en golfklubb som gjerne ville ta i mot norske lærlinger i reiselivsfaget og anleggsgartnerfaget. Vi besøkte to skoler/barnehager og ett sykehjem, et bakeri/sjokoladefabrikk, og et slakteri der de produserte iberico-skinke. Vi traff lærlinger fra aktivitørfaget, helsearbeiderfaget, barne- og ungdomsarbeiderfaget og butikkslakterfaget. Vi ble godt kjent med kontaktpersonen for lærlingene i Jerez, og vi vet at de blir godt i varetatt når de kommer dit. Bedriftene der nede hadde bare positive ting å si om erfaringene sine med norske ungdommer, og de var åpne for å ta i mot flere.

                 

Alle lærlinger, bortsett fra de som velger å jobbe i Danmark, får noen ukers språkkurs før de begynner i jobben. I Jerez snakket kontaktpersonen både spansk, engelsk og norsk. Det er lurt å kunne noen grunnleggende setninger på språket i landet, for det er ikke sikkert at alle på arbeidsplassen er flytende i engelsk. Uansett hvilket språklig nivå lærling og arbeidskollegaer befinner seg på, ser vi at det er fullt mulig å ha et faglig utbytte av oppholdet. Kommunikasjonsferdigheter blir styrket både verbalt og ikke-verbalt, kan man si. Så ikke nøl hvis du tenker at dette kan være noe du har lyst til å gjøre i læretida di. Snakke med arbeidsplassen din om det først, og kontakt opplæringskontoret, så hjelper vi deg videre.

 

Fagdag i Salgsfaget

Onsdag 18.5 arrangerte  vi sammen fagdag for våre lærlinger i salgsfaget, med økonomi som tema.

Dagen ble arrangert i våre lokaler.

Vi fikk god bistand fra Rørosbanken ved Gry Krokstad igjennom dagen. Tusen takk for at dere stilte opp.

Alle aktive lærlinger stilte opp og vi fikk en innholdsrik meny presentert:

  • budsjett/likviditetsbudsjett
  • omsetning/resultat
  • MVA
  • fortjeneste
  • Omløpshastighet
  • Regelverk og sammenhenger

Dagen ble avsluttet med en kahoot med fine premier.

Gry loset oss igjennom alle tema på en god måte. Nå gjelder det bare å få dette satt i praksis.

Øving til fagprøve

Vi i Fagopplæring i Fjellregionen var så heldige å bli invitert til et tre retters festmåltid i kantina på Røros sykehus i mai. Anledningen var at lærling Azmera skulle ha en siste  halvårsoppgave før fagprøven. Alle lærlinger gjennomfører fagprøvelignende treningsoppgaver opp til flere ganger i løpet av læretida, og denne gangen var det Azmera som skulle få de siste detaljene på plass før fagprøven de første dagene i juni. Vi fikk servert nydelig og delikat presentert mat. Til forrett hadde Azmera lagd fiskekaker som ble servert på smørristet toast med syltet rødløk og salat. Hovedretten var kjøttkaker i brun saus med kålstuing, poteter og grønnsaker, og til dessert var det sitronfromasj med rød saus. Alt var velsmakende, og lærlingen hadde kommet vel i havn med planlegging, dokumentasjon og gjennomføring av arbeidsoppgaven. Vi fikk delta i vurderingen av hele arbeidsprosessen. Tusen takk, Azmera og Randi og alle dere på kjøkkenet på sykehuset, for at vi fikk bli med på dette.

Arbeid med nye læreplaner

12. mai hadde vi en del meget kompetente fagpersoner inne for å fordype oss i de nye læreplanene i Fagfornyelsen. Først på dagen hadde vi i Fagopplæring i Fjellregionen en innføring i hvordan de nye læreplanene er oppbygd og hva som er nytt. Resten av dagen ble brukt i fag-grupper der hvert læreplanmål ble drøftet og analysert, og der det ble satt opp delmål som vi etter hvert vil legge inn i OLKweb. Målet er at de lærlingene som begynner å arbeide etter nye læreplaner til høsten, skal kunne nyttiggjøre seg konkretiseringen av læreplanmål fra oppstarten av læretida.

Denne dagen hadde vi grupper som arbeidet med barne- og ungdomsarbeiderfaget, helsearbeiderfaget, automatiseringsfaget og IT driftsfaget. Tidligere har vi hatt byggebransjen inne på tilsvarende møte, og alle faglige ledere har nå fått tilbud om å delta. Takk til dere som bidro i dette arbeidet.

Vmek as er ny medlemsbedrift i Fagopplæring i Fjellregionen

Vi ønsker Vmek as velkommen som medlemsbedrift i Fagopplæring i Fjellregionen

Bedriften er godkjent i Sveisefaget og platearbeiderfaget

Vi ser frem mot samarbeidet og lykke til med opplæringen.

Velkommen.

Institusjonskokk-lærlinger hospiterer på Stensaas Reinsdyrslakteri

I forrige uke hospiterte Daniel og Azmera fra Røros sykehus, Kochkorn fra Os kommune og Ghenet fra Tynset kommune på Stensaas Reindyrslakteri. Institusjonskokk-lærlingene fikk en innføring i bedriftens internkontrollsystem, og de fikk prøve seg som kjøttskjærere og pølsemakere. Vi i Fagopplæring i Fjellregionen er veldig takknemlige for at våre medlemsbedrifter er villige til å åpne opp for hospiteringer. Det er interessant og lærerikt å fordype seg litt i områder av faget det ikke jobbes med til daglig i egen lærebedrift. Vi kan samtidig minne om at det finnes hospiteringsordninger for faglige ledere og veiledere også, hvis de ønsker å utvide sin kompetanse.

-☺ det var veldig spennende dager med hyggelige mennesker👌

Institusjonskokklærlingene Daniel., Kochkorn, Azmeraa og Ghenet hospiterer på Stensaas Reinsdyrslakteri

Fagfornyelsen, innføring av nye læreplaner

Fra 1.8.2022 innføres det nye læreplaner i alle fag på VG3-nivå. Alle lærebedrifter som er medlem i et opplæringskontor, blir godkjente i de nye læreplanene gjennom opplæringskontoret. Dette betyr at Fagopplæring I Fjellregionen må brette opp ermene sammen med sine medlemsbedrifter, og få iverksatt endringene helst før oppstart med nye lærlinger som begynner etter første august i år.

Med bakgrunn i dette innbyr vi faglige ledere og andre spesielt interesserte samarbeidspartnere i våre medlemsbedrifter til informasjons- og arbeidsmøter i ukene som kommer. Planen er å gjennomføre fire møtedager, og da tenker vi i utgangspunktet at vi samler de tre største fagene og gjennomfører møtene slik: Byggfagene 31.mars, barne- og ungdomsarbeiderfaget 6.april, helsearbeiderfaget 20.april, og de andre fagene 7.april. Fysisk oppmøtested vil bli i våre lokaler i Veksthuset på Røros, men det vil også bli mulig å delta på Teams.

Hver møtedag vil vi gjennomføre en innføring i de nye læreplanene. Vi vil peke på viktige prinsipper, tverrfaglige temaer og underveis- og sluttvurdering i overordnet del, og se på hvordan dette gjenspeiles i kompetansemålene. Det viktigste arbeidet må dere fagfolk stå for selv, nemlig det med å konkretisere kompetansemålene og gjøre målene tydelige og relevante for arbeidet med lærlingene i deres bedrift. Vi vil gjerne at denne konkretiseringen blir brukt som delmål på OLKweb.

«Barn, litteratur og livsmestring» og «Sosial kompetanse, grensesetting og konflikthåndtering» var hovedtemaer på fagdag for barne- og ungdomsarbeidere

17.mars arrangerte Fagopplæring i Fjellregionen fagdag for lærlinger og veiledere i barne- og ungdomsarbeiderfaget på Røros Hotell. Vi var så heldige å få tre meget kompetente damer til å belyse viktige temaer for oss. Kommentarene under avsnittene er fra evalueringen av fagdagen.

Psykolog og fagbokforfatter Signy Marie K. Stoltenberg tok oss med inn i barnelitteraturens verden, og pekte på hvordan bøkenes kraft kan hjelpe barn til å forstå seg selv og andre mennesker, og hvordan bøker kan bidra til innsikt, bearbeiding av uro og styrking av følelse av livsmestring.

-Fint å få frisket opp i barnelitteratur, veldig dyktig foredragsholder

-Foredraget om litteratur var spesielt interessant, fordi det var noe nytt som vi ikke har hørt så mye om

Anita Røsten, spesialpedagog i Røros kommune, belyste temaene sosial kompetanse, grensesetting og konflikthåndtering. Dette er fagfelt som kan være krevende, og som krever kunnskaper, innsikt, romslighet og evnen til å finne gode løsninger.

-Konflikthåndtering var veldig konstruktivt. Supert!

Som en avslutning på dagen, hadde vi fått prøvenemnds-medlem i barne- og ungdomsarbeiderfaget fra Trøndelag fylkeskommune Monika Solheim til å ta turen til Røros for å informere om fagprøven.

-En opplysende dag, spesielt å få vite om det praktiske rundt fagprøven

-Veldig nyttig å høre om fagprøven. Det dempet nerver.

Vi håper fagdagene våre bidrar til å heve den faglige kompetansen hos våre lærlinger. Dette vil i første omgang vise seg når de skal gjennomføre sluttvurdering i en fagprøve, men vi håper også at faglig input vil føre til økt motivasjon og nysgjerrighet videre i yrkeslivet.

-Jeg fikk troen på å øke kvaliteten på trinnet mitt og gleder meg til å videreformidle alle gode ideer som dukket opp

-Mye god informasjon som er veldig viktig for oss som er lærling

-Interessant, gode til å formidle og lett forståelig. Mye refleksjoner å ta med seg videre inn i arbeidet med barn

-Mye spennende tematikk, ny lærdom og kunnskap som får en til å reflektere

 

 

Vi trenger søkere i barne- og ungdomsarbeiderfaget

Flere av kommunene vi samarbeider med forteller om lav søkertilgang i barne- og ungdomsarbeiderfaget i år. Alvdal og Os kommune har utvidet søknadsfristen, og håper fremdeles på flere søkere. Så hvis du vurderer å bli lærling i dette faget, er det gode sjanser for å få læreplass hvis du oppfyller søknadskravene. Du får en god og allsidig opplæring i våre rutinerte lærebedrifter. Sjekk hjemmesidene til kommunene!

Fagdag for helsefagarbeiderlærlinger

Første- og andreårs-læringer i helsearbeiderfaget var samlet til fagdag på Kompetansesenteret på Tynset 10.mars 2022. Vi opplever mye positivitet i det å få veldig kompetente fagfolk til å bidra på fagdagene våre. Vi sender en stor takk til foredragsholderne som ga oss kunnskap og satte i gang tankeprosesser og idéer, til lærlingene som bidro med innspill og viste interesse for temaene, og til bedriftene som oppfordrer lærlingene sine til å delta.

På programmet i år hadde vi Ane Linn Haagaas som foreleser og inspirator i temaet «Kultur og helse». Hun viste til forskningsbaserte sammenhenger mellom generell og spesifikk helse og et utvidet kulturbegrep. Hun fikk oss til å se muligheter og forstå viktigheten av å skape et stimulerende kulturelt miljø i helse- og omsorgstjenesten. Tone Finstad Rønning fra Tynset kommune forklarte lærlingene om prosessen fra inntak av nye brukere, via vedtak til det å sette vedtakene ut i livet, og hvordan dette skal implementeres, dokumenteres og evalueres. Vi fikk også en orientering om frivillighetens arbeid på Tynset ved Gudrun Bakken og Maria Storeng. Det er oppløftende å høre hvordan frivilligheten støtter opp om ulike behov i samfunnet som helsetjenesten i utgangspunktet ikke har ressurser eller muligheter til å dekke, og hvordan Tynset kommune har fått til et samspill mellom offentlig helsetjeneste og lokalsamfunnet. Vi fikk en innføring i hvordan appen «NyBy» virker, hvilke muligheter som ligger i den, og hvordan dette har blitt brukt på Tynset.

Vi hadde noen korona-relaterte frafall, så teams-møte med prøvenemnda om fagprøven ble utsatt noen dager, men det byr ikke på problemer i en digital arbeidshverdag.

https://nyby.no/

Solheimshytta AS er ny medlemsbedrift i Fagopplæring i Fjellregionen.

Vi ønsker Solheimshytta AS velkommen som medlemsbedrift i Fagopplæring i Fjellregionen.

Bedriften er godkjent i Tømrerfaget

Bedriften har allerede ansatt en lærling, som starter mai 22

Vi ser frem mot samarbeidet og lykke til med opplæringen.

Velkommen.

 

Reis ut- Ta deler av læretiden i Europa

Nå er det igjen mulig for andreårslærlinger å søke om praksisopphold i Europa!

Den 15.februar åpnes det for søknader, og siste frist er 15.mars 2022.

Søknadsskjema finnes dere her:

https://www.reisut.no/for-larlinger/soknad/soknadsfrister/

 

Den 22.februar kl. 09.00 -10.00 arrangerer Internasjonalt Service Kontor info-webinar der de forteller om Erasmus + og muligheten for å ta del av læretiden i et europeisk land.

Dere melder dere på webinaret ved å sende mail til: tone.cecilie.ramberg@innlandetfylke.no

Påmelding til privatisteksamen våren 2022 er åpnet.

Privatisteksamen!!

Da er det åpnet for oppmelding til privatisteksamen, med eksamensdato til våren 22.

For kandidater i Trøndelag:

Gå inn via denne lenken: PrivatistWeb , eller søk opp privatistweb.

For kandidater i Innlandet:

Gå inn på denne lenken: InSchool Privatist (visma.no) Eller søk opp via hjemmesiden til Innlandet Fylkeskommune.

Søk opp din aktuelle eksamen og med deg på. Ta gjerne kontakt med oss om det er spørsmål.

Mulighetene for oppmelding er fra 15 januar til 1 februar.

Galåen Transport AS er ny medlemsbedrift i Fagopplæring i Fjellregionen.

Vi ønsker Galåen Transport AS velkommen som medlemsbedrift i Fagopplæring i Fjellregionen.

Bedriften er godkjent i Bilfaget lette kjøretøy

Bedriften har allerede ansatt en lærling.

Vi ser frem mot samarbeidet og lykke til med opplæringen.

Velkommen.

Galåen Transport AS (galaaen.no)

Årets julegaver går til En hjelpende Hånd, Fjellregionen

Fagopplæring i Fjellregionen støtter i år helhjertet opp om En Hjelpende Hånd fjellregionen  flotte initiativ om det å gi julegaver til folk som virkelig trenger det. Vi oppfordrer alle våre samarbeidspartnere til å gjøre det samme, -det er mange gode organisasjoner og foreninger der ute i vintermørket som arbeider for å spre glede og lys i juletida. Takk til alle som bryr seg!

         

Trøndelag fylke har åpnet for nye søknader om fagbrev på jobb

Fagbrev på jobb er en ordning for voksne som er i et arbeidsforhold. Voksne får her mulighet til å få fag- eller svennebrev på grunnlag av allsidig praksis, realkompetansevurdering og opplæring kombinert med veiledet praksis i vanlig arbeid. Trøndelag åpner nå for en ny søkeperiode for Fagbrev på jobb-ordningen, og utvider søkeperioden for våren 2022, fra 01.12.21 og til 01.02.22. Alle kandidater skal søkes inn fra lærebedrift eller opplæringskontor via et digitalt søkeskjema, og søknadene blir først behandlet etter søknadsfristen 01.02.22.

Når det gjelder Innlandet fylke, tas det her imot søknader fortløpende. For vår regions vedkommende er det Senter for voksnes læring på Tynset som behandler realkompetansevurderingen for kandidater fra Innlandet.

Senter for voksnes læring – Nord-Østerdal videregående skole (nord-osterdal.vgs.no)

Ta kontakt med oss i Fagopplæring i Fjellregionen hvis du har spørsmål. Vær oppmerksom på at Fagbrev på jobb-ordningen og Praksiskandidatordningen er to ulike veier mot fagbrev.

https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/utdanning/Opplaering_i_bedrift/Andre-veier-til-fag-svennebrev/fagbrev-pa-jobb/

https://innlandetfylke.no/tjenester/skole-og-utdanning/opplaring-for-voksne/voksenopplaring/fagbrev-pa-jobb/

 

 

Nye muligheter i Europa

Det ser ut til at det europeiske samarbeidet innen fag- og yrkesopplæringen er på vei ut av corona-dvalen. Fagopplæring i Fjellregionen deltok 2. og 3. desember på gjenåpningsseminar i Trondheim sammen med andre opplæringskontor og representanter fra videregående skoler i Trøndelag og våre europeiske samarbeidspartnere. De fleste av mottakerorganisasjonene har kommet i gang igjen med utveksling av elever, lærlinger og fagfolk fra fagopplæringen. Dette er et satsningsområde både nasjonalt og regionalt i Trøndelag og i Innlandet, og vi i Fagopplæring i Fjellregionen vil bidra med det vi kan for å delta i dette samarbeidet.

For vårt vedkommende gjelder det hovedsakelig utplassering av lærlinger i fagrelevante bedrifter i Europa for en tre-måneders arbeidsperiode. Vi har hatt flere lærlinger ute allerede, og erfaringene er udelt positive, både når det gjelder faglig utbytte, oppfølging og tilrettelegging. Det europeiske samarbeidet kan også omfatte faglig utviklingsarbeid, jobb-skygging for veiledere og faglige ledere, og muligheter for jobb-erfaring for nyutdannete fagarbeidere.

Første anledning til å reise ut for våre lærlinger vil sannsynligvis bli fra høsten 2022. Vi oppfordrer alle som syns dette høres spennende ut, til å ta kontakt med oss, slik at vi kan starte søknadsprosessen i god tid. Vær klar over at dette er en unik mulighet, og at du med et slikt sertifikat på CV-en høyst sannsynlig kommer til å rykke framover i jobbsøker-køen, i tillegg til at det vil gi deg opplevelser og minner for livet. Alle mottakerorganisasjoner tilbyr språkkurs, bolig (enten i vertsfamilier eller på studenthjem/ungdomsherberger el.l.) og 24/7 oppfølging på lærestedet. Finansieringsmulighetene er gode, stipendet dekker både reise, opphold og daglige utgifter som mat, reise til jobb mm.

Så hvis du er interessert i å lære mer om hvordan faget ditt utøves i andre land, hvis du er sjølstendig, vitebegjærlig, sosial og tilpasningsdyktig, vil vi anbefale at du vurderer denne muligheten. Vær oppmerksom på at utviklingen av corona- situasjonen påvirker mulighetene for mobilitet. Vi krysser fingrene, og håper på åpne grenser i 2022.

Erasmus+ for fagopplæring – Trøndelag fylkeskommune (trondelagfylke.no)

Reisut.no

‘Erasmus +’: the European exchange programme opens up to apprentices – YouTube

Erasmus+ Utplassering i utlandet.mp4 on Vimeo

                   

 

Tronfjell Maskin AS er ny medlemsbedrift i Fagopplæring i Fjellregionen

Vi ønsker Tronfjell Maskin AS velkommen som medlemsbedrift i Fagopplæring i Fjellregionen.

Bedriften er godkjent i Betongfaget

Bedriften har allerede ansatt en lærling.

Vi ser frem mot samarbeidet og lykke til med opplæringen.

Velkommen.

Findland Trevare AS er ny medlemsbedrift i Fagopplæring i Fjellregionen

Vi ønsker Findland Trevare AS velkommen som medlemsbedrift i Fagopplæring i Fjellregionen.

Bedriften er godkjent i trevare- og bygginnredningsfaget

Bedriften ønsker å ansette lærling.

Vi ser frem mot samarbeidet.

Velkommen.