Opplæringsstipendet i Fagopplæring i Fjellregionen

Vi i Fagopplæring i Fjellregionen har et opplæringsfond som våre medlemsbedrifter kan søke støtte til diverse kurs og opplæringstiltak.

Ta kontakt med oss for mer informasjon om fondet og søknadsprosessen.

 

Dette sier vår medlemsbedrift SK Bygg om bruken av fondet:

Vi har ved flere anledninger benyttet oss av opplæringsstipend for våre lærlinger. Dette er et flott opplegg, som gir lærlingene mulighet til å ta nødvendige kurs, uten at det koster hverken dem eller bedriften mye penger. Søknadsprosessen er enkel og krever lite tid.
Det er viktig for oss, at våre ansatte har den opplæringen de trenger – for at de skal være sikre og føle seg trygge på jobb. Derfor er opplæringsstipend er et supert tiltak, som bidrar til at vi får flinke og godt utdannede arbeidere.

Generalforsamling Fagopplæring i Fjellregionen

Generalforsamlingen for 2024 er satt til torsdag 14 mars kl 13.00.

Den vil bli avholdt på Teams.

Innkalling og sakspapirer sendes ut i henhold til vedtekter.

Søk læreplass nå!

Dette er tiden for å søke på læreplass for dere som ønsker å starte opp som lærling til sommeren. Mange av våre lærebedrifter har utlysninger ute nå. Hvis du vil søke en kommunal lærlingejobb, må du gå inn på hver enkelt kommunes hjemmeside, finne ledige stillinger, og søke gjennom deres systemer. Dere som peiler dere inn mot en privat bedrift: Ta kontakt med bedriften direkte eller søk via hjemmesida til Fagopplæring i Fjellregionen. Lykke til, ta kontakt med oss hvis du lurer på noe, vi er her for å hjelpe.

SUM messe 2024

Fagopplæring i Fjellregionen deltok på SUM-messe på Storstuggu på Røros 31.januar. Skapende ungdoms-messe er en del av Ungt Entreprenørskap. Det er en messe der elev- og ungdomsbedrifter fra hele Fjellregionen møtes for å vise fram forretningsideene, produktene og tjenestene sine, og ikke minst for å konkurrere om gjeve priser, heder og kanskje berømmelse.

Vi i Fagopplæring i Fjellregionen var medlemmer i ulike juryer. Det var en fornøyelse å gå rundt og snakke med ungdommer fra alle bedriftene. Det var mange flott utformete utstillinger, og ungdommene presenterte bedriftene sine med entusiasme og overbevisning. De kunne redegjøre for ideutvikling, produksjon, målgruppe, økonomi, bærekraft-hensyn, salg og markedsføring og mye mer.

Vi gleder oss til å følge med videre, kanskje kommer noen av våre nye bekjentskaper tilbake som lærlinger eller bedrifts-utviklere om noen år. Dette lover godt.

 

 

NOOS årsmøte og konferanse i Tromsø

I slutten av oktober deltok Fagopplæring i Fjellregionen med to ansatte på årskonferansen i NOOS, som i år ble gjennomført i Tromsø. NOOS er nettverk for fagopplæring i offentlig sektor i Norge. Årskonferansene avholdes annen hvert år, og deltakere fra hele landet er til stede. Daglig leder i Fagopplæring i Fjellregionen har vært medlem av styret i NOOS de siste årene. På årsmøtet ble dette styret takket av og erstattet av nye medlemmer.

Tromsø viste seg fra sin beste side under oppholdet, og konferansen innehold mange spennende innlegg fra bl.a. NAV om arbeid og psykisk helse, arbeidslivets betydning, utenforskapet og framtidens arbeidsmarked. Vi fikk også høre om pilotprosjekt i Troms om ny fagprøve-gjennomføring i helsearbeiderfaget, om forsøk med modul-strukturerte læreplaner, og om tilpasset opplæring. Parallelt med innleggene fikk vi mulighet til å treffe, diskutere og utveksle ideer og tanker om fagopplæring med kollegaer fra andre steder i Norge.  Vi er veldig godt fornøyde med arrangementet og læringsutbyttet.

           Daglig leder i Fagopplæring i Fjellregionen Per Erik Sandnes og kollega Hanne Sundal Kulseth fra opplæringskontoret i Neadalen.

 

Work shop dokumentasjon

I ettermiddag 14.november har vi ca. tjue lærlinger inne på ei arbeidsøkt om dokumentasjon. Vi har snakka litt om hvordan vi kan lære gjennom å dokumentere opplæringen, og måter å gjøre dette på i Fagbrev.io. Noen er andreårslærlinger som har kommet godt i gang med dokumentasjonsarbeidet, men de fleste er førsteårs-lærlinger som er i gang med å finne sin måte å bygge opp dokumentasjon knyttet til kompetansemålene i læreplanen på. Vi har hatt servering av pizza og brus til alle mann, og nå er alle i full sving med å skrive, drøfte og samarbeide.

Fagbrevutdeling på Tynset 2023

Fagopplæring i Fjellregionen var til stede da 14 av våre dyktige lærlinger mottok fag- og svennebrevene sine på Tynset den 9.november. Dette var lærlinger vi har jobbet sammen med fra Innlandet fylke som hadde tatt fag/svenneprøve i løpet av det siste året. Vi synes det er stas når lærlingene møter opp på fagbrevutdelings-sermonien for å motta de synlige bevisene på oppnådd kompetanse. I talene fra videregående skole, Innlandet fylke og bedriftene ble det gjennomgående understreket hvor viktig denne arbeidskraften er for regionen vår og for landet vårt for øvrig.

Dette var en festkveld for alle som deltok. I tillegg til taler og overrekkelse av fagbrev til hver enkelt, var det musikalske innslag fra musikklinja på NØVS, og det var servering av en treretters fest-meny som var lagd og servert av elevene på restaurant og matfag. Takk for samarbeidet til dere lærlinger, og takk for at vi i Fagopplæring i Fjellregionen fikk delta på festen.

Utmerkelse til Tord

Vi er glade for at vi har dyktige lærlinger og gode lærebedrifter.

Tord ble kåret til beste lærling i Byggmakker region 4, Tord er lærling hos vår medlemsbedrift HK Bygg.

Attesten fra konkuransen:

«Tord er kreativ med stor interesse for faget og har i løpet lærlingtiden blitt en fullverdig håndverker. Han er aldri borte fra jobb, rapporterer og dokumenterer etter arbeidsgiver sine systemer til punkt og prikke. Han har opparbeidet seg bred erfaring, har hodet med seg i det daglige og kommuniserer meget godt med kunder så vel som kolleger. Opplæringsansvarlig sin konklusjon er rett og slett en dyktig håndverker».

Vi i Fagopplæring i Fjellregionen gratulerer og ønsker deg lykke til videre i læretiden.

 

 

Fra august 2023 går vi over til et nytt dokumentasjonssystem

Vi har besluttet at vi fra høsten 23, nærmere bestemt 1 august, går over fra Olkweb til praktiskutdanning.no.(fagbrev.io)
Vi mener dette er et mer enklere system og et mer moderne system.
Her vil både lærlinger/lærekandidater, veiledere og faglig ledere få tilgang via mobil, nettbrett og pc.

Funksjoner som loggføring, dokumentasjon, vurdering er godt ivaretatt. I tillegg har dette systemet mange gode integrasjoner som mot outlook.

Mer informasjon kommer og opplæring på det nye systemet vil bli gitt!

Se mer om dette på hjemmesiden til praktisk utdanning:

https://www.praktiskutdanning.no

Bilder hentet fra nett.

Fagdag barne- og ungdomsarbeiderfaget

Nesten tretti lærlinger og veiledere i barne- og ungdomsarbeiderfaget fra hele Fjellregionen var så heldige å få delta på fagdag med Ane Linn Haagaas og Turid Wangensteen torsdag 16.mars. Det var to veldig dyktige fagpersoner og foredragsholdere som engasjerte deltakerne gjennom hele dagen. 

Første halvdel av dagen brukte Ane Linn til å vise viktigheten av å jobbe med musikk i arbeidet med barn og unge. Hun knyttet praktiske oppgaver til forskning og teori på en måte som gjorde at publikum dro tilbake til arbeidsplassene sine med nye ideer, ny glød og en visshet om at musikk er noe som berører og gjør noe med oss mennesker i alle livsfaser og livssituasjoner. Musikk påvirker både sosiale, emosjonelle og kognitive egenskaper hos mennesket, – dette var interessant og veldig gøy!

Turid kommer fra Tyrili-stiftelsen, og har jobbet med og forsket på barn og familier som trenger ekstra støtte på grunn av rusproblematikk. På en varm og fordomsfri måte snakket hun om hva barn i familier der rus har blitt et problem trenger, og hvordan skoler og barnehager kan observere og hjelpe.

Turid Wangensteen er utdannet barnevernspedagog og familieterapeut, og har master i moderne forvaltning og doktorgrad som handler om barn og unge som har foreldre med rusproblemer. Hun har jobbet mange år som behandler, i ledelse og nå som forsker i Tyrili, et sted som tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet. https://www.universitetsforlaget.https://www.tyrili.no/

Hospitering på pølsemakeriet på Stensåsen

Vi har gode erfaringer med hospitering hos Stensaas Reinsdyrslakteri for våre læringer i institusjonskokk/ernæringskokk-faget. Det er ikke alt innen partering av dyr og videreforedling av kjøttprodukter det er like lett å øve på ute på institusjons-kjøkkenene. Derfor er vi veldig takknemlig for at både slakteriet og pølsemakeriet på Stensaas Reinsdyrslakteri sier ja når vi år etter år kommer med forespørsel om de vil ta seg av denne delen av opplæringen. Vi får positive tilbakemeldinger fra lærlingene om at de blir godt tatt i mot, og at opplegget er gjennomtenkt og lærerikt.

På bildet ser vi Maren Krog og Sissel Hegseth fra Tolga kommune i fint samspill med pølsemaker Stein Nordbrekken

Lærling på Erasmus-opphold i Barcelona

Tuva fra Alvdal bestemte seg for å gripe mulighetene som ligger i Erasmus+ og dro til Spania som lærling i barne- og ungdomsarbeiderfaget for å jobbe i barnehage i Barcelona. Her kan du lese mer om hvordan hun opplevde denne delen av læretida.

     

Mitt Barcelona-opphold

Jeg fant ut av muligheten gjennom Fagopplæringen. Start prosessen består av en søknad først som videre går til et intervju hvor man blir godkjent eller ikke godkjent for avreise. Blir man godkjent for avreise, kan man velge mellom tre destinasjoner som man selv synes er mest attraktive. De som jobber i Erasmus, vil hjelpe deg og guide deg til å finne ut av hvilken destinasjon som passer best til seg selv. Akkurat nå er det Malta, Barcelona, Dublin, København, Tyskland og Italia som er destinasjonene de har. Jeg hadde mest lyst til Barcelona og fikk dra dit.

Man får tilskudd fra Lånekassen med stipend for oppholdet, mens man også får et stipend i fra Erasmus samt at noen kommuner gir ut grunn-lønn for lærlinger under oppholdet. Dette er noe man avtaler med den aktuelle kommunen før avreise, ikke alle kommuner gjør dette, men det er noe å diskutere. I tillegg er bopel dekt av Erasmus, samt kollektiv trafikk for å komme seg rundt dekt, så mye av turen er dekt av flere enheter.

Vi fikk avreise dato den 4 september, å før avreise møtte jeg de andre jeg skulle reise sammen med, Vi møttes på Lillehammer i august slik at vi skulle vite hvem vi skulle dra sammen med. I tillegg gikk vi igjennom mye av det som kom til å skje under oppholdet sammen med de som jobbet i Erasmus.

Så var det avreise dag og vi kom oss på flyet og landet i Barcelona, der ble vi møtt av hoved kontakten for Barcelona til Erasmus. Han fraktet oss med Taxi til leilighetene vi skulle bo i. Vi var 7 stykker fordelt utover 2 leiligheter. De første 2 ukene var vi på spansk språk-skole siden arbeidsplassene vi skulle være på var spansk-språklige. Her lærte vi den mest grunnleggende spansken, som også var relevant for arbeidsplassen vi skulle være på, men det var også mye generelt spansk språk.

Etter disse 2 ukene begynte vi på arbeidsplassene vi skulle være på. Vi ble en og en fulgt til den nye arbeidsplassen slik at det skulle bli en lettere overgang for hver og en av oss. Den første dagen ble jeg introdusert for den nye arbeidsplassen min, og siden jeg skulle være i en barnehage ble jeg også introdusert for barna jeg skulle jobbe med. Jeg skulle jobbe sammen med de som var mellom 1-2 år. Jeg fikk utdelt uniformen min som jeg skulle bruke når jeg var på jobb.

Dagen etterpå var min første arbeidsdag av 4 uker, jeg jobbet fra 9-4 hver dag med en times pause på dagen (siesta). I løpet av disse 4 ukene lærte jeg mye om både den spanske kulturen og hvordan de jobbet på. I forhold til den norske måten å jobbe på i barnehagen så er det store forskjeller. Både i forhold til kompetanse-mål, men også mye i forhold til toleranse ovenfor barna.

Etter jobb hadde jeg mye fritid, jeg hadde fri på helger som vanlig i Norge. Slik at etter jobb kunne jeg gjøre akkurat det jeg ville. Vi bodde rett ved siden av metro-stasjonen så jeg kunne ta metroen akkurat dit jeg ville når jeg ville. Dette gjorde at jeg fikk sett veldig mye av byen på veldig kort tid. Vi fikk flere attraksjoner å besøke dekket av Erasmus, som blant annet Sagrada Familia, Park Guel, Casa Mila og tivoliet Tibidabo.

Vi hadde også noen utflukter utenfor Barcelona da vi hadde metro-kort som gikk et lite stykke utenfor byen slik at det var lettvint for oss å komme oss ut i fra byen. Så på kort tid fikk jeg sett veldig mye av hele byen, noe som jeg er veldig glad for.

Generelt sett er jeg veldig glad for at jeg meldte meg på og bare hoppet ut i det, det har utviklet meg som menneske og jeg har vokst utrolig mye på det. Og jeg håper på å se flere i framtiden som tar samme mulighet som jeg gjorde.

Disse to bildene er hentet fra internett

 

 

Vi har fått flere nye medlemsbedrifter i Fagopplæring i Fjellregionen

Vi ønsker alle nye bedrifter velkommen som medlemsbedrifter i Fagopplæring i Fjellregionen

Outdoor Tynset AS, salgsfaget
Bakeriet på Røros, bakerfaget
Westum Sandtak, tømrerfaget
TOS Asvo, produksjonsteknikk
Niels Noor, møbelsnekkerfaget
Røros Hotell, reiselivsfaget

Vi ser frem mot samarbeidet og lykke til med opplæringen.

Velkommen.

Førstehjelpskurs

Etter innføringen av nye læreplaner er det flere fag som har førstehjelp som egne læreplanmål. Før har vi tilbudt kurs i førstehjelp først og fremst for helsefagarbeidere og barne- og ungdomsarbeidere. I år gikk vi ut litt bredere og la opp til kurs to dager, der flere fikk mulighet til å delta. Kursholder er Steinar Brekkan, med erfaringsbakgrunn fra bl.a. ambulansetjenesten og trafikkopplæring. Vi er veldig glade for hver enkelt lærling som gjennomfører kurs i grunnleggende førstehjelp.

En høst med internasjonalt samarbeid og utveksling

I høst har Fagopplæring i Fjellregionen ved flere anledninger opplevd gleden og de faglige utbyttene ved det å samarbeide med folk i samme fagfelt fra andre land i Europa. I september sendte vi ut Tuva, som er barne- og ungdomsarbeider i Alvdal kommune, til Barcelona. Hun har nettopp kommet tilbake fra et vellykket arbeidsopphold der, og hun kommer med en oppsummering av erfaringene sine her på vår hjemmeside ganske snart.

Videre har vi hatt besøk av åtte ungarske kollegaer fra Budapest. De hadde et opphold på Røros der de i hovedsak var på Røros Videregående skole for å lære om fagopplæring og entreprenørskap. En dag var de sammen med oss på bedrifts-besøk hos noen av våre medlemsbedrifter og samarbeidspartnere. Vi var på på omvisning på Rørosmeieriet, Røros Næringshage, Røros Produkter og Røros Entreprenør. Vi vil si tusen takk til bedriftene for imøtekommenhet og gjestfrihet. Våre besøkende var veldig godt fornøyd med dagen.

Gjennom Erasmus+ er det mulig for norske lærlinger å gjennomføre deler av læretida i et annet europeisk land, slik Tuva gjorde det i Spania. Vi har hatt lærlinger ute gjennom dette opplegget før, men etter koronaen har vi slitt litt med å motivere flere til å gripe denne muligheten. Gjennom Trøndelag fylke ble Fagopplæring i Fjellregionen invitert til å delta på et studiebesøk i Jerez de la Frontera i Andalucia i Spania for å lære mer om ordningen, og for å se hvordan opplegget for de norske lærlingene er der nede. Oppholdet ble i sin helhet finansiert av Erasmus+-midler i Fylkeskommunen. En representant fra opplæringskontoret dro sammen med tretten andre fra opplæringskontor og lærebedrifter fra Trøndelag.

   

Vi fikk treffe lærlingene som var dere nede, og høre hvordan de ble ivaretatt, og hvordan arbeidsdagen og arbeidslivet artet seg i Spania. Vi fikk snakke med en fra en vertsfamilie, og vi fikk treffe flere fra ulike bedrifter og yrker i Jerez. Vi besøkte bl.a. en golfklubb som gjerne ville ta i mot norske lærlinger i reiselivsfaget og anleggsgartnerfaget. Vi besøkte to skoler/barnehager og ett sykehjem, et bakeri/sjokoladefabrikk, og et slakteri der de produserte iberico-skinke. Vi traff lærlinger fra aktivitørfaget, helsearbeiderfaget, barne- og ungdomsarbeiderfaget og butikkslakterfaget. Vi ble godt kjent med kontaktpersonen for lærlingene i Jerez, og vi vet at de blir godt i varetatt når de kommer dit. Bedriftene der nede hadde bare positive ting å si om erfaringene sine med norske ungdommer, og de var åpne for å ta i mot flere.

                 

Alle lærlinger, bortsett fra de som velger å jobbe i Danmark, får noen ukers språkkurs før de begynner i jobben. I Jerez snakket kontaktpersonen både spansk, engelsk og norsk. Det er lurt å kunne noen grunnleggende setninger på språket i landet, for det er ikke sikkert at alle på arbeidsplassen er flytende i engelsk. Uansett hvilket språklig nivå lærling og arbeidskollegaer befinner seg på, ser vi at det er fullt mulig å ha et faglig utbytte av oppholdet. Kommunikasjonsferdigheter blir styrket både verbalt og ikke-verbalt, kan man si. Så ikke nøl hvis du tenker at dette kan være noe du har lyst til å gjøre i læretida di. Snakke med arbeidsplassen din om det først, og kontakt opplæringskontoret, så hjelper vi deg videre.

 

Fagdag i Salgsfaget

Onsdag 18.5 arrangerte  vi sammen fagdag for våre lærlinger i salgsfaget, med økonomi som tema.

Dagen ble arrangert i våre lokaler.

Vi fikk god bistand fra Rørosbanken ved Gry Krokstad igjennom dagen. Tusen takk for at dere stilte opp.

Alle aktive lærlinger stilte opp og vi fikk en innholdsrik meny presentert:

  • budsjett/likviditetsbudsjett
  • omsetning/resultat
  • MVA
  • fortjeneste
  • Omløpshastighet
  • Regelverk og sammenhenger

Dagen ble avsluttet med en kahoot med fine premier.

Gry loset oss igjennom alle tema på en god måte. Nå gjelder det bare å få dette satt i praksis.

Øving til fagprøve

Vi i Fagopplæring i Fjellregionen var så heldige å bli invitert til et tre retters festmåltid i kantina på Røros sykehus i mai. Anledningen var at lærling Azmera skulle ha en siste  halvårsoppgave før fagprøven. Alle lærlinger gjennomfører fagprøvelignende treningsoppgaver opp til flere ganger i løpet av læretida, og denne gangen var det Azmera som skulle få de siste detaljene på plass før fagprøven de første dagene i juni. Vi fikk servert nydelig og delikat presentert mat. Til forrett hadde Azmera lagd fiskekaker som ble servert på smørristet toast med syltet rødløk og salat. Hovedretten var kjøttkaker i brun saus med kålstuing, poteter og grønnsaker, og til dessert var det sitronfromasj med rød saus. Alt var velsmakende, og lærlingen hadde kommet vel i havn med planlegging, dokumentasjon og gjennomføring av arbeidsoppgaven. Vi fikk delta i vurderingen av hele arbeidsprosessen. Tusen takk, Azmera og Randi og alle dere på kjøkkenet på sykehuset, for at vi fikk bli med på dette.

Arbeid med nye læreplaner

12. mai hadde vi en del meget kompetente fagpersoner inne for å fordype oss i de nye læreplanene i Fagfornyelsen. Først på dagen hadde vi i Fagopplæring i Fjellregionen en innføring i hvordan de nye læreplanene er oppbygd og hva som er nytt. Resten av dagen ble brukt i fag-grupper der hvert læreplanmål ble drøftet og analysert, og der det ble satt opp delmål som vi etter hvert vil legge inn i OLKweb. Målet er at de lærlingene som begynner å arbeide etter nye læreplaner til høsten, skal kunne nyttiggjøre seg konkretiseringen av læreplanmål fra oppstarten av læretida.

Denne dagen hadde vi grupper som arbeidet med barne- og ungdomsarbeiderfaget, helsearbeiderfaget, automatiseringsfaget og IT driftsfaget. Tidligere har vi hatt byggebransjen inne på tilsvarende møte, og alle faglige ledere har nå fått tilbud om å delta. Takk til dere som bidro i dette arbeidet.

Vmek er ny medlemsbedrift i Fagopplæring i Fjellregionen

Vi ønsker Vmek AS velkommen som medlemsbedrifter i Fagopplæring i Fjellregionen

Bedriften er godkjent i Sveisefaget og platearbeiderfaget

Vi ser frem mot samarbeidet og lykke til med opplæringen.

Velkommen.

Institusjonskokk-lærlinger hospiterer på Stensaas Reinsdyrslakteri

I forrige uke hospiterte Daniel og Azmera fra Røros sykehus, Kochkorn fra Os kommune og Ghenet fra Tynset kommune på Stensaas Reindyrslakteri. Institusjonskokk-lærlingene fikk en innføring i bedriftens internkontrollsystem, og de fikk prøve seg som kjøttskjærere og pølsemakere. Vi i Fagopplæring i Fjellregionen er veldig takknemlige for at våre medlemsbedrifter er villige til å åpne opp for hospiteringer. Det er interessant og lærerikt å fordype seg litt i områder av faget det ikke jobbes med til daglig i egen lærebedrift. Vi kan samtidig minne om at det finnes hospiteringsordninger for faglige ledere og veiledere også, hvis de ønsker å utvide sin kompetanse.

-☺ det var veldig spennende dager med hyggelige mennesker👌

Institusjonskokklærlingene Daniel., Kochkorn, Azmeraa og Ghenet hospiterer på Stensaas Reinsdyrslakteri