Påmelding til privatisteksamen våren 2022 er åpnet.

Privatisteksamen!!

Da er det åpnet for oppmelding til privatisteksamen, med eksamensdato til våren 22.

For kandidater i Trøndelag:

Gå inn via denne lenken: PrivatistWeb , eller søk opp privatistweb.

For kandidater i Innlandet:

Gå inn på denne lenken: InSchool Privatist (visma.no) Eller søk opp via hjemmesiden til Innlandet Fylkeskommune.

Søk opp din aktuelle eksamen og med deg på. Ta gjerne kontakt med oss om det er spørsmål.

Mulighetene for oppmelding er fra 15 januar til 1 februar.

Galåen Transport AS er ny medlemsbedrift i Fagopplæring i Fjellregionen.

Vi ønsker Galåen Transport AS velkommen som medlemsbedrift i Fagopplæring i Fjellregionen.

Bedriften er godkjent i Bilfaget lette kjøretøy

Bedriften har allerede ansatt en lærling.

Vi ser frem mot samarbeidet og lykke til med opplæringen.

Velkommen.

Galåen Transport AS (galaaen.no)

Årets julegaver går til En hjelpende Hånd, Fjellregionen

Fagopplæring i Fjellregionen støtter i år helhjertet opp om En Hjelpende Hånd fjellregionen  flotte initiativ om det å gi julegaver til folk som virkelig trenger det. Vi oppfordrer alle våre samarbeidspartnere til å gjøre det samme, -det er mange gode organisasjoner og foreninger der ute i vintermørket som arbeider for å spre glede og lys i juletida. Takk til alle som bryr seg!

         

Trøndelag fylke har åpnet for nye søknader om fagbrev på jobb

Fagbrev på jobb er en ordning for voksne som er i et arbeidsforhold. Voksne får her mulighet til å få fag- eller svennebrev på grunnlag av allsidig praksis, realkompetansevurdering og opplæring kombinert med veiledet praksis i vanlig arbeid. Trøndelag åpner nå for en ny søkeperiode for Fagbrev på jobb-ordningen, og utvider søkeperioden for våren 2022, fra 01.12.21 og til 01.02.22. Alle kandidater skal søkes inn fra lærebedrift eller opplæringskontor via et digitalt søkeskjema, og søknadene blir først behandlet etter søknadsfristen 01.02.22.

Når det gjelder Innlandet fylke, tas det her imot søknader fortløpende. For vår regions vedkommende er det Senter for voksnes læring på Tynset som behandler realkompetansevurderingen for kandidater fra Innlandet.

Senter for voksnes læring – Nord-Østerdal videregående skole (nord-osterdal.vgs.no)

Ta kontakt med oss i Fagopplæring i Fjellregionen hvis du har spørsmål. Vær oppmerksom på at Fagbrev på jobb-ordningen og Praksiskandidatordningen er to ulike veier mot fagbrev.

https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/utdanning/Opplaering_i_bedrift/Andre-veier-til-fag-svennebrev/fagbrev-pa-jobb/

https://innlandetfylke.no/tjenester/skole-og-utdanning/opplaring-for-voksne/voksenopplaring/fagbrev-pa-jobb/

 

 

Nye muligheter i Europa

Det ser ut til at det europeiske samarbeidet innen fag- og yrkesopplæringen er på vei ut av corona-dvalen. Fagopplæring i Fjellregionen deltok 2. og 3. desember på gjenåpningsseminar i Trondheim sammen med andre opplæringskontor og representanter fra videregående skoler i Trøndelag og våre europeiske samarbeidspartnere. De fleste av mottakerorganisasjonene har kommet i gang igjen med utveksling av elever, lærlinger og fagfolk fra fagopplæringen. Dette er et satsningsområde både nasjonalt og regionalt i Trøndelag og i Innlandet, og vi i Fagopplæring i Fjellregionen vil bidra med det vi kan for å delta i dette samarbeidet.

For vårt vedkommende gjelder det hovedsakelig utplassering av lærlinger i fagrelevante bedrifter i Europa for en tre-måneders arbeidsperiode. Vi har hatt flere lærlinger ute allerede, og erfaringene er udelt positive, både når det gjelder faglig utbytte, oppfølging og tilrettelegging. Det europeiske samarbeidet kan også omfatte faglig utviklingsarbeid, jobb-skygging for veiledere og faglige ledere, og muligheter for jobb-erfaring for nyutdannete fagarbeidere.

Første anledning til å reise ut for våre lærlinger vil sannsynligvis bli fra høsten 2022. Vi oppfordrer alle som syns dette høres spennende ut, til å ta kontakt med oss, slik at vi kan starte søknadsprosessen i god tid. Vær klar over at dette er en unik mulighet, og at du med et slikt sertifikat på CV-en høyst sannsynlig kommer til å rykke framover i jobbsøker-køen, i tillegg til at det vil gi deg opplevelser og minner for livet. Alle mottakerorganisasjoner tilbyr språkkurs, bolig (enten i vertsfamilier eller på studenthjem/ungdomsherberger el.l.) og 24/7 oppfølging på lærestedet. Finansieringsmulighetene er gode, stipendet dekker både reise, opphold og daglige utgifter som mat, reise til jobb mm.

Så hvis du er interessert i å lære mer om hvordan faget ditt utøves i andre land, hvis du er sjølstendig, vitebegjærlig, sosial og tilpasningsdyktig, vil vi anbefale at du vurderer denne muligheten. Vær oppmerksom på at utviklingen av corona- situasjonen påvirker mulighetene for mobilitet. Vi krysser fingrene, og håper på åpne grenser i 2022.

Erasmus+ for fagopplæring – Trøndelag fylkeskommune (trondelagfylke.no)

Reisut.no

‘Erasmus +’: the European exchange programme opens up to apprentices – YouTube

Erasmus+ Utplassering i utlandet.mp4 on Vimeo

                   

 

Tronfjell Maskin AS er ny medlemsbedrift i Fagopplæring i Fjellregionen

Vi ønsker Tronfjell Maskin AS velkommen som medlemsbedrift i Fagopplæring i Fjellregionen.

Bedriften er godkjent i Betongfaget

Bedriften har allerede ansatt en lærling.

Vi ser frem mot samarbeidet og lykke til med opplæringen.

Velkommen.

Findland Trevare AS er ny medlemsbedrift i Fagopplæring i Fjellregionen

Vi ønsker Findland Trevare AS velkommen som medlemsbedrift i Fagopplæring i Fjellregionen.

Bedriften er godkjent i trevare- og bygginnredningsfaget

Bedriften ønsker å ansette lærling.

Vi ser frem mot samarbeidet.

Velkommen.

Vi har flyttet til Veksthuset Røros

Vi har fra 1 juni ny adresse, vi flytter til Veksthuset Røros.

Vår nye adresse blir:

Tollef Bredals vei 13.

7374 Røros.

Håper vi snart kan ta imot besøkende her i våre nye lokaler.

 

 

Nord Østerdalen Bygg og Trefiberisolering AS er ny medlemsbedrift i Fagopplæring i Fjellregionen

Vi ønsker Nord Østerdalen Bygg og Trefiberisolering AS velkommen som medlemsbedrift i Fagopplæring i Fjellregionen.

Bedriften er godkjent i Tømrerfaget.

Bedriften har lærling klar som starter umiddelbart.

Vi ønsker bedriften lykke til med opplæringen og ser frem mot samarbeidet.

Velkommen.

Spar Os er ny medlemsbedrift i Fagopplæring i Fjellregionen

Vi ønsker Spar Os velkommen som medlemsbedrift i Fagopplæring i Fjellregionen.

Spar Os er godkjent i salgsfaget.

Butikken har lærling klar for oppstart 23 august.

Vi ønsker bedrift velkommen som medlemsbedrift,  og vi gleder oss til å starte samarbeidet.

RS Servicesenter er ny medlemsbedrift i Fagopplæring i Fjellregionen

Vi ønsker RS Servicesenter velkommen som medlemsbedrift i Fagopplæring i Fjellregionen.

RS Servicesenter er godkjent i Bilfaget lette kjøretøy.

Nettside:  RS Servicesenter – Solfilm | Foliering | Tuning | Profilering | Bilpleie | Verksted

Vi ønsker bedrift velkommen som medlemsbedrift,  og vi gleder oss til å starte samarbeidet.

Felleskjøpet Røros er ny medlemsbedrift i Fagopplæring i Fjellregionen

Vi ønsker Felleskjøpet Røros velkommen som medlemsbedrift i Fagopplæring i Fjellregionen.

 

Butikken er godkjent i Salgsfaget.

 

Vi ønsker bedrift velkommen som medlemsbedrift,  og vi gleder oss til å starte samarbeidet.

Kvikne Fjellhotell AS er ny medlemsbedrift i Fagopplæring i Fjellregionen

 

Vi ønsker Kvikne Fjellhotell AS velkommen som medlemsbedrift i Fagopplæring i Fjellregionen.

Se Hjemmeside til Kvikne Fjellhotell AS her

Kvikne Fjellhotell er godkjent i Kokkfaget. Kokkfaget er nytt lærefag i Fagopplæring i Fjellregionen.

Hotellet ansetter 2 lærlinger fra høsten 2021.

Vi ønsker bedrift og lærling lykke til med opplæringen, og vi gleder oss til å starte samarbeidet.

Potteriet Røros AS er ny medlemsbedrift i Fagopplæring i Fjellregionen

Vi ønsker Potteriet Røros AS velkommen som medlemsbedrift i Fagopplæring i Fjellregionen.

Hjemmeside til Potteriet

Potteriet er godkjent i keramikerfaget, og lærlingen starter sin opplæring 1 april.
Keramikerfaget er nytt fag  for Fagopplæring i Fjellregionen.

Keramikerfaget ligger i listen over verneverdige tradisjonshåndverksfag.

Les gjerne mer om disse fagene her

Vi ønsker bedrift og lærling lykke til med opplæringen, og vi gleder oss til å starte samarbeidet.

Røros Malerservice AS er ny medlemsbedrift i Fagopplæring i Fjellregionen

Vi ønsker Røros Malerservice AS velkommen som medlemsbedrift i Fagopplæring i Fjellregionen.

Hjemmesiden til Røros Malerservice AS

Røros Malerservice AS er godkjent i malerfaget, og har lærling klar til oppstart til sommeren.
Malerfaget er nytt fag i Trøndelag for Fagopplæring i Fjellregionen.

Vi ønsker bedrift og lærling lykke til med opplæringen, og vi gleder oss til å starte samarbeidet.

 

Bergstadbuketten og Lekestua Barnehage er nye medlemsbedrifter i Fagopplæring i Fjellregionen

Vi ønsker å bruke hjemmesiden til å informere om nye medlemsbedrifter i Fagopplæring i Fjellregionen.

Velkommen som medlemsbedrift til Lekestua Barnehage

Lekestua er godkjent i Barne- og ungdomsarbeiderfaget.

 

Velkommen også Bergstadbuketten

Bergstadbuketten er godkjent i blomsterdekoratørfaget

 

Ønsker begge lykke til med opplæringen og vi ser frem mot godt samarbeide.

 

Rutiner for fagbrevutdeling Innlandet

I lenken under kan du bestille utskrift av fag-/svennebrevet ditt, som sendes i posten.

Fag-/svennebrevet er et dokument i A3-format, som kan rammes inn og henges på veggen. Det kan ta noen uker før utskriften kommer. Du vil få en hentelapp i posten.
Sluttdokumentasjonen (kompetansebevis/vitnemål) sendes ut uavhengig av om du bestiller utskrift av fag-/svennebrevet.

OBS: Fagbrevutdelinger skal etter planen gjennomføres i november 2021. De som består prøven etter 1. januar 2021, kan melde seg på dette arrangementet, og få fagbrevet utdelt. Dersom man bestiller utskrift av fagbrevet før arrangementet, vil man ikke bli invitert. Dette for å unngå utskrift av fag-/ svennebrev flere ganger.   

 

https://innlandetfylke.no/tjenester/skole-og-opplaring/opplaring-i-bedrift/fagbrev-svennebrev/

Digital lærlingesamling fra Trøndelag fylkeskommune

Årets lærlingsamling for alle 1.års lærlinger er digital.

Koronapandemien medfører alternative møteformer, også for våre møter med lærlingene.  Trøndelag fylkeskommune lanserer derfor årets lærlingsamling digitalt med våre samarbeidspartnere; Arbeidstilsynet, Elev- og lærlingombudet, LO og NHO, Lærlingrådet, OKiT, Røde Kors, Politiet, Sparebank 1 og Trygg Trafikk.

Innleggene inneholder viktige tema og informasjon som er av stor betydning for lærlinger i møte med arbeidslivet. Alle 1.års lærlinger vil motta korte kurs på SMS, som følger opp tema og viktige budskap fra partenes innlegg under den digitale samlingen.

Digital lærlingsamling bidrar fortsatt i satsningen «Bli verdens beste fagarbeider».

Sjekk ut tema i årets digitale lærlingsamling på vår hjemmeside HER

Vi ønsker at alle oppfordrer sine lærlinger til å gjennomføre kursene i årets lærlingsamling, første kurs sendes ut 18. november.

Lærlingene som gjennomfører kursene er med i trekningen av pengepremier.

Forberedelser til høsten og god sommer

Vi i Fagopplæring i Fjellregionen bruker dagene før ferien til å planlegge og gjøre klart for oppstart for våre nye lærlinger til høsten. 🤩

Ønsker alle en riktig god sommer ☀️