Fagdag barne- og ungdomsarbeiderfaget

Nesten tretti lærlinger og veiledere i barne- og ungdomsarbeiderfaget fra hele Fjellregionen var så heldige å få delta på fagdag med Ane Linn Haagaas og Turid Wangensteen torsdag 16.mars. Det var to veldig dyktige fagpersoner og foredragsholdere som engasjerte deltakerne gjennom hele dagen. 

Første halvdel av dagen brukte Ane Linn til å vise viktigheten av å jobbe med musikk i arbeidet med barn og unge. Hun knyttet praktiske oppgaver til forskning og teori på en måte som gjorde at publikum dro tilbake til arbeidsplassene sine med nye ideer, ny glød og en visshet om at musikk er noe som berører og gjør noe med oss mennesker i alle livsfaser og livssituasjoner. Musikk påvirker både sosiale, emosjonelle og kognitive egenskaper hos mennesket, – dette var interessant og veldig gøy!

Turid kommer fra Tyrili-stiftelsen, og har jobbet med og forsket på barn og familier som trenger ekstra støtte på grunn av rusproblematikk. På en varm og fordomsfri måte snakket hun om hva barn i familier der rus har blitt et problem trenger, og hvordan skoler og barnehager kan observere og hjelpe.

Turid Wangensteen er utdannet barnevernspedagog og familieterapeut, og har master i moderne forvaltning og doktorgrad som handler om barn og unge som har foreldre med rusproblemer. Hun har jobbet mange år som behandler, i ledelse og nå som forsker i Tyrili, et sted som tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet. https://www.universitetsforlaget.https://www.tyrili.no/