Fra august 2023 går vi over til et nytt dokumentasjonssystem

Vi har besluttet at vi fra høsten 23, nærmere bestemt 1 august, går over fra Olkweb til praktiskutdanning.no.(fagbrev.io)
Vi mener dette er et mer enklere system og et mer moderne system.
Her vil både lærlinger/lærekandidater, veiledere og faglig ledere få tilgang via mobil, nettbrett og pc.

Funksjoner som loggføring, dokumentasjon, vurdering er godt ivaretatt. I tillegg har dette systemet mange gode integrasjoner som mot outlook.

Mer informasjon kommer og opplæring på det nye systemet vil bli gitt!

Se mer om dette på hjemmesiden til praktisk utdanning:

https://www.praktiskutdanning.no

Bilder hentet fra nett.