Hospitering på pølsemakeriet på Stensåsen

Vi har gode erfaringer med hospitering hos Stensaas Reinsdyrslakteri for våre læringer i institusjonskokk/ernæringskokk-faget. Det er ikke alt innen partering av dyr og videreforedling av kjøttprodukter det er like lett å øve på ute på institusjons-kjøkkenene. Derfor er vi veldig takknemlig for at både slakteriet og pølsemakeriet på Stensaas Reinsdyrslakteri sier ja når vi år etter år kommer med forespørsel om de vil ta seg av denne delen av opplæringen. Vi får positive tilbakemeldinger fra lærlingene om at de blir godt tatt i mot, og at opplegget er gjennomtenkt og lærerikt.

På bildet ser vi Maren Krog og Sissel Hegseth fra Tolga kommune i fint samspill med pølsemaker Stein Nordbrekken