Oppføringer av Stein Illevold

Søk læreplass nå!

Dette er tiden for å søke på læreplass for dere som ønsker å starte opp som lærling til sommeren. Mange av våre lærebedrifter har utlysninger ute nå. Hvis du vil søke en kommunal lærlingejobb, må du gå inn på hver enkelt kommunes hjemmeside, finne ledige stillinger, og søke gjennom deres systemer. Dere som peiler dere […]

SUM messe 2024

Fagopplæring i Fjellregionen deltok på SUM-messe på Storstuggu på Røros 31.januar. Skapende ungdoms-messe er en del av Ungt Entreprenørskap. Det er en messe der elev- og ungdomsbedrifter fra hele Fjellregionen møtes for å vise fram forretningsideene, produktene og tjenestene sine, og ikke minst for å konkurrere om gjeve priser, heder og kanskje berømmelse. Vi i […]

NOOS årsmøte og konferanse i Tromsø

I slutten av oktober deltok Fagopplæring i Fjellregionen med to ansatte på årskonferansen i NOOS, som i år ble gjennomført i Tromsø. NOOS er nettverk for fagopplæring i offentlig sektor i Norge. Årskonferansene avholdes annen hvert år, og deltakere fra hele landet er til stede. Daglig leder i Fagopplæring i Fjellregionen har vært medlem av […]

Work shop dokumentasjon

I ettermiddag 14.november har vi ca. tjue lærlinger inne på ei arbeidsøkt om dokumentasjon. Vi har snakka litt om hvordan vi kan lære gjennom å dokumentere opplæringen, og måter å gjøre dette på i Fagbrev.io. Noen er andreårslærlinger som har kommet godt i gang med dokumentasjonsarbeidet, men de fleste er førsteårs-lærlinger som er i gang […]

Fagbrevutdeling på Tynset 2023

Fagopplæring i Fjellregionen var til stede da 14 av våre dyktige lærlinger mottok fag- og svennebrevene sine på Tynset den 9.november. Dette var lærlinger vi har jobbet sammen med fra Innlandet fylke som hadde tatt fag/svenneprøve i løpet av det siste året. Vi synes det er stas når lærlingene møter opp på fagbrevutdelings-sermonien for å […]

Førstehjelpskurs

Etter innføringen av nye læreplaner er det flere fag som har førstehjelp som egne læreplanmål. Før har vi tilbudt kurs i førstehjelp først og fremst for helsefagarbeidere og barne- og ungdomsarbeidere. I år gikk vi ut litt bredere og la opp til kurs to dager, der flere fikk mulighet til å delta. Kursholder er Steinar […]

En høst med internasjonalt samarbeid og utveksling

I høst har Fagopplæring i Fjellregionen ved flere anledninger opplevd gleden og de faglige utbyttene ved det å samarbeide med folk i samme fagfelt fra andre land i Europa. I september sendte vi ut Tuva, som er barne- og ungdomsarbeider i Alvdal kommune, til Barcelona. Hun har nettopp kommet tilbake fra et vellykket arbeidsopphold der, […]

Øving til fagprøve

Vi i Fagopplæring i Fjellregionen var så heldige å bli invitert til et tre retters festmåltid i kantina på Røros sykehus i mai. Anledningen var at lærling Azmera skulle ha en siste  halvårsoppgave før fagprøven. Alle lærlinger gjennomfører fagprøvelignende treningsoppgaver opp til flere ganger i løpet av læretida, og denne gangen var det Azmera som […]

Arbeid med nye læreplaner

12. mai hadde vi en del meget kompetente fagpersoner inne for å fordype oss i de nye læreplanene i Fagfornyelsen. Først på dagen hadde vi i Fagopplæring i Fjellregionen en innføring i hvordan de nye læreplanene er oppbygd og hva som er nytt. Resten av dagen ble brukt i fag-grupper der hvert læreplanmål ble drøftet […]

Institusjonskokk-lærlinger hospiterer på Stensaas Reinsdyrslakteri

I forrige uke hospiterte Daniel og Azmera fra Røros sykehus, Kochkorn fra Os kommune og Ghenet fra Tynset kommune på Stensaas Reindyrslakteri. Institusjonskokk-lærlingene fikk en innføring i bedriftens internkontrollsystem, og de fikk prøve seg som kjøttskjærere og pølsemakere. Vi i Fagopplæring i Fjellregionen er veldig takknemlige for at våre medlemsbedrifter er villige til å åpne […]

Fagfornyelsen, innføring av nye læreplaner

Fra 1.8.2022 innføres det nye læreplaner i alle fag på VG3-nivå. Alle lærebedrifter som er medlem i et opplæringskontor, blir godkjente i de nye læreplanene gjennom opplæringskontoret. Dette betyr at Fagopplæring I Fjellregionen må brette opp ermene sammen med sine medlemsbedrifter, og få iverksatt endringene helst før oppstart med nye lærlinger som begynner etter første […]

«Barn, litteratur og livsmestring» og «Sosial kompetanse, grensesetting og konflikthåndtering» var hovedtemaer på fagdag for barne- og ungdomsarbeidere

17.mars arrangerte Fagopplæring i Fjellregionen fagdag for lærlinger og veiledere i barne- og ungdomsarbeiderfaget på Røros Hotell. Vi var så heldige å få tre meget kompetente damer til å belyse viktige temaer for oss. Kommentarene under avsnittene er fra evalueringen av fagdagen. Psykolog og fagbokforfatter Signy Marie K. Stoltenberg tok oss med inn i barnelitteraturens […]

Vi trenger søkere i barne- og ungdomsarbeiderfaget

Flere av kommunene vi samarbeider med forteller om lav søkertilgang i barne- og ungdomsarbeiderfaget i år. Alvdal og Os kommune har utvidet søknadsfristen, og håper fremdeles på flere søkere. Så hvis du vurderer å bli lærling i dette faget, er det gode sjanser for å få læreplass hvis du oppfyller søknadskravene. Du får en god […]

Fagdag for helsefagarbeiderlærlinger

Første- og andreårs-læringer i helsearbeiderfaget var samlet til fagdag på Kompetansesenteret på Tynset 10.mars 2022. Vi opplever mye positivitet i det å få veldig kompetente fagfolk til å bidra på fagdagene våre. Vi sender en stor takk til foredragsholderne som ga oss kunnskap og satte i gang tankeprosesser og idéer, til lærlingene som bidro med […]

Årets julegaver går til En hjelpende Hånd, Fjellregionen

Fagopplæring i Fjellregionen støtter i år helhjertet opp om En Hjelpende Hånd fjellregionen  flotte initiativ om det å gi julegaver til folk som virkelig trenger det. Vi oppfordrer alle våre samarbeidspartnere til å gjøre det samme, -det er mange gode organisasjoner og foreninger der ute i vintermørket som arbeider for å spre glede og lys […]

Trøndelag fylke har åpnet for nye søknader om fagbrev på jobb

Fagbrev på jobb er en ordning for voksne som er i et arbeidsforhold. Voksne får her mulighet til å få fag- eller svennebrev på grunnlag av allsidig praksis, realkompetansevurdering og opplæring kombinert med veiledet praksis i vanlig arbeid. Trøndelag åpner nå for en ny søkeperiode for Fagbrev på jobb-ordningen, og utvider søkeperioden for våren 2022, […]

Nye muligheter i Europa

Det ser ut til at det europeiske samarbeidet innen fag- og yrkesopplæringen er på vei ut av corona-dvalen. Fagopplæring i Fjellregionen deltok 2. og 3. desember på gjenåpningsseminar i Trondheim sammen med andre opplæringskontor og representanter fra videregående skoler i Trøndelag og våre europeiske samarbeidspartnere. De fleste av mottakerorganisasjonene har kommet i gang igjen med […]

Rutiner for fagbrevutdeling Innlandet

I lenken under kan du bestille utskrift av fag-/svennebrevet ditt, som sendes i posten. Fag-/svennebrevet er et dokument i A3-format, som kan rammes inn og henges på veggen. Det kan ta noen uker før utskriften kommer. Du vil få en hentelapp i posten. Sluttdokumentasjonen (kompetansebevis/vitnemål) sendes ut uavhengig av om du bestiller utskrift av fag-/svennebrevet. OBS: Fagbrevutdelinger […]