Trøndelag fylke har åpnet for nye søknader om fagbrev på jobb

Fagbrev på jobb er en ordning for voksne som er i et arbeidsforhold. Voksne får her mulighet til å få fag- eller svennebrev på grunnlag av allsidig praksis, realkompetansevurdering og opplæring kombinert med veiledet praksis i vanlig arbeid. Trøndelag åpner nå for en ny søkeperiode for Fagbrev på jobb-ordningen, og utvider søkeperioden for våren 2022, fra 01.12.21 og til 01.02.22. Alle kandidater skal søkes inn fra lærebedrift eller opplæringskontor via et digitalt søkeskjema, og søknadene blir først behandlet etter søknadsfristen 01.02.22.

Når det gjelder Innlandet fylke, tas det her imot søknader fortløpende. For vår regions vedkommende er det Senter for voksnes læring på Tynset som behandler realkompetansevurderingen for kandidater fra Innlandet.

Senter for voksnes læring – Nord-Østerdal videregående skole (nord-osterdal.vgs.no)

Ta kontakt med oss i Fagopplæring i Fjellregionen hvis du har spørsmål. Vær oppmerksom på at Fagbrev på jobb-ordningen og Praksiskandidatordningen er to ulike veier mot fagbrev.

https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/utdanning/Opplaering_i_bedrift/Andre-veier-til-fag-svennebrev/fagbrev-pa-jobb/

https://innlandetfylke.no/tjenester/skole-og-utdanning/opplaring-for-voksne/voksenopplaring/fagbrev-pa-jobb/