Europeisk samarbeid

Nye muligheter i Europa

Det ser ut til at det europeiske samarbeidet innen fag- og yrkesopplæringen er på vei ut av corona-dvalen. Fagopplæring i Fjellregionen deltok 2. og 3. desember på gjenåpningsseminar i Trondheim sammen med andre opplæringskontor og representanter fra videregående skoler i Trøndelag og våre europeiske samarbeidspartnere. De fleste av mottakerorganisasjonene har kommet i gang igjen med utveksling av elever, lærlinger og fagfolk fra fagopplæringen. Dette er et satsningsområde både nasjonalt og regionalt i Trøndelag og i Innlandet, og vi i Fagopplæring i Fjellregionen vil bidra med det vi kan for å delta i dette samarbeidet.

For vårt vedkommende gjelder det hovedsakelig utplassering av lærlinger i fagrelevante bedrifter i Europa for en tre-måneders arbeidsperiode. Vi har hatt flere lærlinger ute allerede, og erfaringene er udelt positive, både når det gjelder faglig utbytte, oppfølging og tilrettelegging. Det europeiske samarbeidet kan også omfatte faglig utviklingsarbeid, jobb-skygging for veiledere og faglige ledere, og muligheter for jobb-erfaring for nyutdannete fagarbeidere.

Første anledning til å reise ut for våre lærlinger vil sannsynligvis bli fra høsten 2022. Vi oppfordrer alle som syns dette høres spennende ut, til å ta kontakt med oss, slik at vi kan starte søknadsprosessen i god tid. Vær klar over at dette er en unik mulighet, og at du med et slikt sertifikat på CV-en høyst sannsynlig kommer til å rykke framover i jobbsøker-køen, i tillegg til at det vil gi deg opplevelser og minner for livet. Alle mottakerorganisasjoner tilbyr språkkurs, bolig (enten i vertsfamilier eller på studenthjem/ungdomsherberger el.l.) og 24/7 oppfølging på lærestedet. Finansieringsmulighetene er gode, stipendet dekker både reise, opphold og daglige utgifter som mat, reise til jobb mm.

Så hvis du er interessert i å lære mer om hvordan faget ditt utøves i andre land, hvis du er sjølstendig, vitebegjærlig, sosial og tilpasningsdyktig, vil vi anbefale at du vurderer denne muligheten. Vær oppmerksom på at utviklingen av corona- situasjonen påvirker mulighetene for mobilitet. Vi krysser fingrene, og håper på åpne grenser i 2022.

Erasmus+ for fagopplæring – Trøndelag fylkeskommune (trondelagfylke.no)

Reisut.no

‘Erasmus +’: the European exchange programme opens up to apprentices – YouTube

Erasmus+ Utplassering i utlandet.mp4 on Vimeo