Fagfornyelsen, innføring av nye læreplaner

Fra 1.8.2022 innføres det nye læreplaner i alle fag på VG3-nivå. Alle lærebedrifter som er medlem i et opplæringskontor, blir godkjente i de nye læreplanene gjennom opplæringskontoret. Dette betyr at Fagopplæring I Fjellregionen må brette opp ermene sammen med sine medlemsbedrifter, og få iverksatt endringene helst før oppstart med nye lærlinger som begynner etter første august i år.

Med bakgrunn i dette innbyr vi faglige ledere og andre spesielt interesserte samarbeidspartnere i våre medlemsbedrifter til informasjons- og arbeidsmøter i ukene som kommer. Planen er å gjennomføre fire møtedager, og da tenker vi i utgangspunktet at vi samler de tre største fagene og gjennomfører møtene slik: Byggfagene 31.mars, barne- og ungdomsarbeiderfaget 6.april, helsearbeiderfaget 20.april, og de andre fagene 7.april. Fysisk oppmøtested vil bli i våre lokaler i Veksthuset på Røros, men det vil også bli mulig å delta på Teams.

Hver møtedag vil vi gjennomføre en innføring i de nye læreplanene. Vi vil peke på viktige prinsipper, tverrfaglige temaer og underveis- og sluttvurdering i overordnet del, og se på hvordan dette gjenspeiles i kompetansemålene. Det viktigste arbeidet må dere fagfolk stå for selv, nemlig det med å konkretisere kompetansemålene og gjøre målene tydelige og relevante for arbeidet med lærlingene i deres bedrift. Vi vil gjerne at denne konkretiseringen blir brukt som delmål på OLKweb.