«Barn, litteratur og livsmestring» og «Sosial kompetanse, grensesetting og konflikthåndtering» var hovedtemaer på fagdag for barne- og ungdomsarbeidere

17.mars arrangerte Fagopplæring i Fjellregionen fagdag for lærlinger og veiledere i barne- og ungdomsarbeiderfaget på Røros Hotell. Vi var så heldige å få tre meget kompetente damer til å belyse viktige temaer for oss. Kommentarene under avsnittene er fra evalueringen av fagdagen.

Psykolog og fagbokforfatter Signy Marie K. Stoltenberg tok oss med inn i barnelitteraturens verden, og pekte på hvordan bøkenes kraft kan hjelpe barn til å forstå seg selv og andre mennesker, og hvordan bøker kan bidra til innsikt, bearbeiding av uro og styrking av følelse av livsmestring.

-Fint å få frisket opp i barnelitteratur, veldig dyktig foredragsholder

-Foredraget om litteratur var spesielt interessant, fordi det var noe nytt som vi ikke har hørt så mye om

Anita Røsten, spesialpedagog i Røros kommune, belyste temaene sosial kompetanse, grensesetting og konflikthåndtering. Dette er fagfelt som kan være krevende, og som krever kunnskaper, innsikt, romslighet og evnen til å finne gode løsninger.

-Konflikthåndtering var veldig konstruktivt. Supert!

Som en avslutning på dagen, hadde vi fått prøvenemnds-medlem i barne- og ungdomsarbeiderfaget fra Trøndelag fylkeskommune Monika Solheim til å ta turen til Røros for å informere om fagprøven.

-En opplysende dag, spesielt å få vite om det praktiske rundt fagprøven

-Veldig nyttig å høre om fagprøven. Det dempet nerver.

Vi håper fagdagene våre bidrar til å heve den faglige kompetansen hos våre lærlinger. Dette vil i første omgang vise seg når de skal gjennomføre sluttvurdering i en fagprøve, men vi håper også at faglig input vil føre til økt motivasjon og nysgjerrighet videre i yrkeslivet.

-Jeg fikk troen på å øke kvaliteten på trinnet mitt og gleder meg til å videreformidle alle gode ideer som dukket opp

-Mye god informasjon som er veldig viktig for oss som er lærling

-Interessant, gode til å formidle og lett forståelig. Mye refleksjoner å ta med seg videre inn i arbeidet med barn

-Mye spennende tematikk, ny lærdom og kunnskap som får en til å reflektere