Institusjonskokk-lærlinger hospiterer på Stensaas Reinsdyrslakteri

I forrige uke hospiterte Daniel og Azmera fra Røros sykehus, Kochkorn fra Os kommune og Ghenet fra Tynset kommune på Stensaas Reindyrslakteri. Institusjonskokk-lærlingene fikk en innføring i bedriftens internkontrollsystem, og de fikk prøve seg som kjøttskjærere og pølsemakere. Vi i Fagopplæring i Fjellregionen er veldig takknemlige for at våre medlemsbedrifter er villige til å åpne opp for hospiteringer. Det er interessant og lærerikt å fordype seg litt i områder av faget det ikke jobbes med til daglig i egen lærebedrift. Vi kan samtidig minne om at det finnes hospiteringsordninger for faglige ledere og veiledere også, hvis de ønsker å utvide sin kompetanse.

-☺ det var veldig spennende dager med hyggelige mennesker👌

Institusjonskokklærlingene Daniel., Kochkorn, Azmeraa og Ghenet hospiterer på Stensaas Reinsdyrslakteri