Arbeid med nye læreplaner

12. mai hadde vi en del meget kompetente fagpersoner inne for å fordype oss i de nye læreplanene i Fagfornyelsen. Først på dagen hadde vi i Fagopplæring i Fjellregionen en innføring i hvordan de nye læreplanene er oppbygd og hva som er nytt. Resten av dagen ble brukt i fag-grupper der hvert læreplanmål ble drøftet og analysert, og der det ble satt opp delmål som vi etter hvert vil legge inn i OLKweb. Målet er at de lærlingene som begynner å arbeide etter nye læreplaner til høsten, skal kunne nyttiggjøre seg konkretiseringen av læreplanmål fra oppstarten av læretida.

Denne dagen hadde vi grupper som arbeidet med barne- og ungdomsarbeiderfaget, helsearbeiderfaget, automatiseringsfaget og IT driftsfaget. Tidligere har vi hatt byggebransjen inne på tilsvarende møte, og alle faglige ledere har nå fått tilbud om å delta. Takk til dere som bidro i dette arbeidet.