Work shop dokumentasjon

I ettermiddag 14.november har vi ca. tjue lærlinger inne på ei arbeidsøkt om dokumentasjon. Vi har snakka litt om hvordan vi kan lære gjennom å dokumentere opplæringen, og måter å gjøre dette på i Fagbrev.io. Noen er andreårslærlinger som har kommet godt i gang med dokumentasjonsarbeidet, men de fleste er førsteårs-lærlinger som er i gang med å finne sin måte å bygge opp dokumentasjon knyttet til kompetansemålene i læreplanen på. Vi har hatt servering av pizza og brus til alle mann, og nå er alle i full sving med å skrive, drøfte og samarbeide.