NOOS årsmøte og konferanse i Tromsø

I slutten av oktober deltok Fagopplæring i Fjellregionen med to ansatte på årskonferansen i NOOS, som i år ble gjennomført i Tromsø. NOOS er nettverk for fagopplæring i offentlig sektor i Norge. Årskonferansene avholdes annen hvert år, og deltakere fra hele landet er til stede. Daglig leder i Fagopplæring i Fjellregionen har vært medlem av styret i NOOS de siste årene. På årsmøtet ble dette styret takket av og erstattet av nye medlemmer.

Tromsø viste seg fra sin beste side under oppholdet, og konferansen innehold mange spennende innlegg fra bl.a. NAV om arbeid og psykisk helse, arbeidslivets betydning, utenforskapet og framtidens arbeidsmarked. Vi fikk også høre om pilotprosjekt i Troms om ny fagprøve-gjennomføring i helsearbeiderfaget, om forsøk med modul-strukturerte læreplaner, og om tilpasset opplæring. Parallelt med innleggene fikk vi mulighet til å treffe, diskutere og utveksle ideer og tanker om fagopplæring med kollegaer fra andre steder i Norge.  Vi er veldig godt fornøyde med arrangementet og læringsutbyttet.

           Daglig leder i Fagopplæring i Fjellregionen Per Erik Sandnes og kollega Hanne Sundal Kulseth fra opplæringskontoret i Neadalen.