Fagdag for helsefagarbeiderlærlinger

Første- og andreårs-læringer i helsearbeiderfaget var samlet til fagdag på Kompetansesenteret på Tynset 10.mars 2022. Vi opplever mye positivitet i det å få veldig kompetente fagfolk til å bidra på fagdagene våre. Vi sender en stor takk til foredragsholderne som ga oss kunnskap og satte i gang tankeprosesser og idéer, til lærlingene som bidro med innspill og viste interesse for temaene, og til bedriftene som oppfordrer lærlingene sine til å delta.

På programmet i år hadde vi Ane Linn Haagaas som foreleser og inspirator i temaet «Kultur og helse». Hun viste til forskningsbaserte sammenhenger mellom generell og spesifikk helse og et utvidet kulturbegrep. Hun fikk oss til å se muligheter og forstå viktigheten av å skape et stimulerende kulturelt miljø i helse- og omsorgstjenesten. Tone Finstad Rønning fra Tynset kommune forklarte lærlingene om prosessen fra inntak av nye brukere, via vedtak til det å sette vedtakene ut i livet, og hvordan dette skal implementeres, dokumenteres og evalueres. Vi fikk også en orientering om frivillighetens arbeid på Tynset ved Gudrun Bakken og Maria Storeng. Det er oppløftende å høre hvordan frivilligheten støtter opp om ulike behov i samfunnet som helsetjenesten i utgangspunktet ikke har ressurser eller muligheter til å dekke, og hvordan Tynset kommune har fått til et samspill mellom offentlig helsetjeneste og lokalsamfunnet. Vi fikk en innføring i hvordan appen «NyBy» virker, hvilke muligheter som ligger i den, og hvordan dette har blitt brukt på Tynset.

Vi hadde noen korona-relaterte frafall, så teams-møte med prøvenemnda om fagprøven ble utsatt noen dager, men det byr ikke på problemer i en digital arbeidshverdag.

https://nyby.no/