Søk læreplass nå!

Dette er tiden for å søke på læreplass for dere som ønsker å starte opp som lærling til sommeren. Mange av våre lærebedrifter har utlysninger ute nå. Hvis du vil søke en kommunal lærlingejobb, må du gå inn på hver enkelt kommunes hjemmeside, finne ledige stillinger, og søke gjennom deres systemer. Dere som peiler dere inn mot en privat bedrift: Ta kontakt med bedriften direkte eller søk via hjemmesida til Fagopplæring i Fjellregionen. Lykke til, ta kontakt med oss hvis du lurer på noe, vi er her for å hjelpe.