Generalforsamling Fagopplæring i Fjellregionen

Generalforsamlingen for 2024 er satt til torsdag 14 mars kl 13.00.

Den vil bli avholdt på Teams.

Innkalling og sakspapirer sendes ut i henhold til vedtekter.