Førstehjelpskurs

Etter innføringen av nye læreplaner er det flere fag som har førstehjelp som egne læreplanmål. Før har vi tilbudt kurs i førstehjelp først og fremst for helsefagarbeidere og barne- og ungdomsarbeidere. I år gikk vi ut litt bredere og la opp til kurs to dager, der flere fikk mulighet til å delta. Kursholder er Steinar Brekkan, med erfaringsbakgrunn fra bl.a. ambulansetjenesten og trafikkopplæring. Vi er veldig glade for hver enkelt lærling som gjennomfører kurs i grunnleggende førstehjelp.