Fylkesmesterskap i BUA og HEA

Fagopplæring i Fjellregionen har ingen tradisjoner for å oppfordre våre lærlinger til å delta i konkurranser i fagene sine. Slike konkurranser kan imidlertid være med på å heve nivået blant fagarbeiderne, og det kan være med på å øke interessen for yrkesfag. Derfor hadde vi bestemt oss for at vi i første omgang ville være observatører når fylkes-mesterskapet i barne- og ungdomsarbeiderfaget og helsearbeiderfaget ble avholdt i Prøysen-huset i Ringsaker den 24.april.

Vi inviterte våre andreårs lærlinger i de aktuelle fagene fra Hedmark til å være med, og det ble Amanda Akeren, Hanne Høistad, Maren Kirkhus og Solvår H. Lorentzen som ble med. Den første delen av dagen var det seks lag med barne- og ungdomsarbeidere som konkurrerte. De hadde med seg barn fra første klasse. Temaet for oppgavene var samarbeid og kommunikasjon. De løste oppgavene på ulike måter, og det var spennende å se hvordan de hadde planlagt opplegget, hvordan de organiserte og motiverte barna, og hvordan de taklet utfordringer som oppsto underveis.

Etter pausen var det helsefagarbeiderne som skulle vise hva de var gode for. Da hadde scenen blitt til et rom med sykeseng, bord og kjøkkenkrok. To skuespillere hadde rollene som diabetes- og slag-pasient. Oppgaven til helsefagarbeiderne var å tilberede mat, måle blodsukker, og foreta en forflytning fra rullestol til seng. Her fikk vi også se hvordan deltakerne løste utfordringen på ulike måter; hvordan de kommuniserte med brukerne, i hvilken rekkefølge de valgte å utføre oppgavene, og hvordan de ivaretok hygieniske og ergometriske prinsipper.

Alle vinnerne av konkurransene var fra Elverum kommune. Det var Hanne Hagelund, Maren Nordbrenden og Kamilla Særnmo som etter juryens mening var de flinkeste lærlingene. Vi ble ikke avskrekket over nivået på deltakerne i konkurransene, og det er fullt mulig at vi kan få med en lærling eller to fra våre medlems-kommuner neste gang det skal avholdes et fylkesmesterskap.

Vinnerne av fylkesmesterskapene går videre til norgesmesterskapet, der vinneren får delta i World Skills, selveste verdensmesterskapet i ulike lærefag. Nå skal vi heie på Hanne, Maren og Kamilla som går videre til norgesmesterskapet.

http://Hanne Hagelund, Maren Nordbrenden og Kamilla Særnmo