Fagdag helsearbeiderfaget

Velferdsteknologi var stikkordet da en delegasjon med lærlinger i helsearbeiderfaget fra Fjellregionen var på studiebesøk på forsøkslabben på NTNU 4.mars 2020. Jon Sørgaard, Roger Søraa, Erlend Kleiven-Jørgen og Pernille Nyvoll fortalte om ulike perspektiver, innovasjoner og prosjekter innenfor velferdsteknologi fra deres forskerperspektiv. Det var mye spennende å se og tenke på. Vi hadde gruppearbeid og samtaler etterpå. Det er artig når forskerne gjerne vil høre om ungdommenes tanker om muligheter og behov for nye velferdstjenester i framtida. Etiske og økonomiske hensyn ble også diskutert.

Etterpå gikk turen til Ladesletta helse og velferdssenter. Her møtte vi to medlemmer fra prøvenemnda som fortalte om krav og innhold i fagprøven. Lærlingene kom med gode spørsmål, og vi fikk snakka om mange faglige temaer knyttet til kompetansemålene i læreplanen og yrket generelt.