Røros-lærlinger lærer mer om velferdsteknologi

Røros-lærlinger lærer mer om velferdsteknologi

I forbindelse med markeringen av Eldredagen 1.oktober arrangerte Røros Eldreråd møte om velferdsteknologi på Storstuggu. Dette var et utrolig hyggelig og interessant møte, der noen av våre lærlinger og andre samarbeidspartnere også hadde møtt opp.

Programmet bestod av korsang og allsang, gode foredrag og bevertning. Ane Linn Haagaas, kulturkonsulent i Røros kommune, snakket om bruk av musikk som terapi i eldreomsorgen. Videre orienterte folkehelsekoordinator Frode Bukkvoll om eksisterende velferdsteknologi i Røros kommune, og om hvordan dette er tenkt utviklet i nytt bo, helse og velferdssenter på Øverhagan på Røros og i hjemmetjenesten. Det siste innlegget hadde seniorforsker ved NTNU, Roger Andre Søraa. Han så litt videre framover i tid, viste oss løsninger som allerede eksisterer, drøftet etiske dilemmaer ved velferdsteknologien og skisserte videre utvikling.

På bildet ser vi Marit M. Riddervoll, Arne Staverløkk og Sofie Nilsgård, alle andreårs lærlinger i Røros kommune.

https://roros.kommune.no/helse-og-omsorg/framtidas-trygghet-og-omsorg/

https://www.ntnu.no/ansatte/roger.soraa