Det er april det betyr 1. hjelpskurs for oss i Fagopplæring i Fjellregionen

I dag har vi arrangert 1.hjelpskurs for våre helsefagarbeider- og barne- og ungdomsarbeiderlærlinger. På kurset var det også med en lærling i institusjonskokkefaget. Kurset ble avholdt på Røros Videregående skole og Steinar Brekkan var også i år innleid som kursholder. Vi gikk igjennom kuttskader/blødninger, brannskader, forfrysninger, blokkeringer av luftveier, forgiftninger med mer.

Alle lærlingene fikk øve på gjenoppliving, hjerte- og lungeredning, for både barne og voksne.

Takk til Steinar for veldig bra gjennomført kurs. Takk også til alle lærlingene for aktiv og god deltagelse.