Per Erik Sandnes

Ny daglig leder i Fagopplæring i Fjellregionen

Per Erik Sandnes er ny daglig leder i Fagopplæring i Fjellregionen, han startet august 2018

Han tok over etter mangeårig daglig leder Inger Brynhildsvoll som gikk over i pensjonistenes rekker i september 2018. Per Erik har de siste årene jobbet med tilrettelagt opplæring og arbeidsledelse. Per Erik har fagbrev som Maskinarbeider og har mange års erfaring fra industrien både her i fjellregionen og på Østlandet. Per Erik kommer i tillegg til å ha de administrative oppgavene i kontoret til å følge opp lærlinger og bedrifter i hele regionen.

Per Erik er bosatt på Røros, gift og har to barn. Han og familien har nettopp kjøpt nytt Gjøsvika på Røros.

 

Per Erik Sandnes