Galåen Transport AS er ny medlemsbedrift i Fagopplæring i Fjellregionen.

Vi ønsker Galåen Transport AS velkommen som medlemsbedrift i Fagopplæring i Fjellregionen.

Bedriften er godkjent i Bilfaget lette kjøretøy

Bedriften har allerede ansatt en lærling.

Vi ser frem mot samarbeidet og lykke til med opplæringen.

Velkommen.

Galåen Transport AS (galaaen.no)

Årets julegaver går til En hjelpende Hånd, Fjellregionen

Fagopplæring i Fjellregionen støtter i år helhjertet opp om En Hjelpende Hånd fjellregionen  flotte initiativ om det å gi julegaver til folk som virkelig trenger det. Vi oppfordrer alle våre samarbeidspartnere til å gjøre det samme, -det er mange gode organisasjoner og foreninger der ute i vintermørket som arbeider for å spre glede og lys i juletida. Takk til alle som bryr seg!

         

Trøndelag fylke har åpnet for nye søknader om fagbrev på jobb

Fagbrev på jobb er en ordning for voksne som er i et arbeidsforhold. Voksne får her mulighet til å få fag- eller svennebrev på grunnlag av allsidig praksis, realkompetansevurdering og opplæring kombinert med veiledet praksis i vanlig arbeid. Trøndelag åpner nå for en ny søkeperiode for Fagbrev på jobb-ordningen, og utvider søkeperioden for våren 2022, fra 01.12.21 og til 01.02.22. Alle kandidater skal søkes inn fra lærebedrift eller opplæringskontor via et digitalt søkeskjema, og søknadene blir først behandlet etter søknadsfristen 01.02.22.

Når det gjelder Innlandet fylke, tas det her imot søknader fortløpende. For vår regions vedkommende er det Senter for voksnes læring på Tynset som behandler realkompetansevurderingen for kandidater fra Innlandet.

Senter for voksnes læring – Nord-Østerdal videregående skole (nord-osterdal.vgs.no)

Ta kontakt med oss i Fagopplæring i Fjellregionen hvis du har spørsmål. Vær oppmerksom på at Fagbrev på jobb-ordningen og Praksiskandidatordningen er to ulike veier mot fagbrev.

https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/utdanning/Opplaering_i_bedrift/Andre-veier-til-fag-svennebrev/fagbrev-pa-jobb/

https://innlandetfylke.no/tjenester/skole-og-utdanning/opplaring-for-voksne/voksenopplaring/fagbrev-pa-jobb/

 

 

Nye muligheter i Europa

Det ser ut til at det europeiske samarbeidet innen fag- og yrkesopplæringen er på vei ut av corona-dvalen. Fagopplæring i Fjellregionen deltok 2. og 3. desember på gjenåpningsseminar i Trondheim sammen med andre opplæringskontor og representanter fra videregående skoler i Trøndelag og våre europeiske samarbeidspartnere. De fleste av mottakerorganisasjonene har kommet i gang igjen med utveksling av elever, lærlinger og fagfolk fra fagopplæringen. Dette er et satsningsområde både nasjonalt og regionalt i Trøndelag og i Innlandet, og vi i Fagopplæring i Fjellregionen vil bidra med det vi kan for å delta i dette samarbeidet.

For vårt vedkommende gjelder det hovedsakelig utplassering av lærlinger i fagrelevante bedrifter i Europa for en tre-måneders arbeidsperiode. Vi har hatt flere lærlinger ute allerede, og erfaringene er udelt positive, både når det gjelder faglig utbytte, oppfølging og tilrettelegging. Det europeiske samarbeidet kan også omfatte faglig utviklingsarbeid, jobb-skygging for veiledere og faglige ledere, og muligheter for jobb-erfaring for nyutdannete fagarbeidere.

Første anledning til å reise ut for våre lærlinger vil sannsynligvis bli fra høsten 2022. Vi oppfordrer alle som syns dette høres spennende ut, til å ta kontakt med oss, slik at vi kan starte søknadsprosessen i god tid. Vær klar over at dette er en unik mulighet, og at du med et slikt sertifikat på CV-en høyst sannsynlig kommer til å rykke framover i jobbsøker-køen, i tillegg til at det vil gi deg opplevelser og minner for livet. Alle mottakerorganisasjoner tilbyr språkkurs, bolig (enten i vertsfamilier eller på studenthjem/ungdomsherberger el.l.) og 24/7 oppfølging på lærestedet. Finansieringsmulighetene er gode, stipendet dekker både reise, opphold og daglige utgifter som mat, reise til jobb mm.

Så hvis du er interessert i å lære mer om hvordan faget ditt utøves i andre land, hvis du er sjølstendig, vitebegjærlig, sosial og tilpasningsdyktig, vil vi anbefale at du vurderer denne muligheten. Vær oppmerksom på at utviklingen av corona- situasjonen påvirker mulighetene for mobilitet. Vi krysser fingrene, og håper på åpne grenser i 2022.

Erasmus+ for fagopplæring – Trøndelag fylkeskommune (trondelagfylke.no)

Reisut.no

‘Erasmus +’: the European exchange programme opens up to apprentices – YouTube

Erasmus+ Utplassering i utlandet.mp4 on Vimeo