Fagfornyelsen, innføring av nye læreplaner

Fra 1.8.2022 innføres det nye læreplaner i alle fag på VG3-nivå. Alle lærebedrifter som er medlem i et opplæringskontor, blir godkjente i de nye læreplanene gjennom opplæringskontoret. Dette betyr at Fagopplæring I Fjellregionen må brette opp ermene sammen med sine medlemsbedrifter, og få iverksatt endringene helst før oppstart med nye lærlinger som begynner etter første august i år.

Med bakgrunn i dette innbyr vi faglige ledere og andre spesielt interesserte samarbeidspartnere i våre medlemsbedrifter til informasjons- og arbeidsmøter i ukene som kommer. Planen er å gjennomføre fire møtedager, og da tenker vi i utgangspunktet at vi samler de tre største fagene og gjennomfører møtene slik: Byggfagene 31.mars, barne- og ungdomsarbeiderfaget 6.april, helsearbeiderfaget 20.april, og de andre fagene 7.april. Fysisk oppmøtested vil bli i våre lokaler i Veksthuset på Røros, men det vil også bli mulig å delta på Teams.

Hver møtedag vil vi gjennomføre en innføring i de nye læreplanene. Vi vil peke på viktige prinsipper, tverrfaglige temaer og underveis- og sluttvurdering i overordnet del, og se på hvordan dette gjenspeiles i kompetansemålene. Det viktigste arbeidet må dere fagfolk stå for selv, nemlig det med å konkretisere kompetansemålene og gjøre målene tydelige og relevante for arbeidet med lærlingene i deres bedrift. Vi vil gjerne at denne konkretiseringen blir brukt som delmål på OLKweb.

«Barn, litteratur og livsmestring» og «Sosial kompetanse, grensesetting og konflikthåndtering» var hovedtemaer på fagdag for barne- og ungdomsarbeidere

17.mars arrangerte Fagopplæring i Fjellregionen fagdag for lærlinger og veiledere i barne- og ungdomsarbeiderfaget på Røros Hotell. Vi var så heldige å få tre meget kompetente damer til å belyse viktige temaer for oss. Kommentarene under avsnittene er fra evalueringen av fagdagen.

Psykolog og fagbokforfatter Signy Marie K. Stoltenberg tok oss med inn i barnelitteraturens verden, og pekte på hvordan bøkenes kraft kan hjelpe barn til å forstå seg selv og andre mennesker, og hvordan bøker kan bidra til innsikt, bearbeiding av uro og styrking av følelse av livsmestring.

-Fint å få frisket opp i barnelitteratur, veldig dyktig foredragsholder

-Foredraget om litteratur var spesielt interessant, fordi det var noe nytt som vi ikke har hørt så mye om

Anita Røsten, spesialpedagog i Røros kommune, belyste temaene sosial kompetanse, grensesetting og konflikthåndtering. Dette er fagfelt som kan være krevende, og som krever kunnskaper, innsikt, romslighet og evnen til å finne gode løsninger.

-Konflikthåndtering var veldig konstruktivt. Supert!

Som en avslutning på dagen, hadde vi fått prøvenemnds-medlem i barne- og ungdomsarbeiderfaget fra Trøndelag fylkeskommune Monika Solheim til å ta turen til Røros for å informere om fagprøven.

-En opplysende dag, spesielt å få vite om det praktiske rundt fagprøven

-Veldig nyttig å høre om fagprøven. Det dempet nerver.

Vi håper fagdagene våre bidrar til å heve den faglige kompetansen hos våre lærlinger. Dette vil i første omgang vise seg når de skal gjennomføre sluttvurdering i en fagprøve, men vi håper også at faglig input vil føre til økt motivasjon og nysgjerrighet videre i yrkeslivet.

-Jeg fikk troen på å øke kvaliteten på trinnet mitt og gleder meg til å videreformidle alle gode ideer som dukket opp

-Mye god informasjon som er veldig viktig for oss som er lærling

-Interessant, gode til å formidle og lett forståelig. Mye refleksjoner å ta med seg videre inn i arbeidet med barn

-Mye spennende tematikk, ny lærdom og kunnskap som får en til å reflektere

 

 

Vi trenger søkere i barne- og ungdomsarbeiderfaget

Flere av kommunene vi samarbeider med forteller om lav søkertilgang i barne- og ungdomsarbeiderfaget i år. Alvdal og Os kommune har utvidet søknadsfristen, og håper fremdeles på flere søkere. Så hvis du vurderer å bli lærling i dette faget, er det gode sjanser for å få læreplass hvis du oppfyller søknadskravene. Du får en god og allsidig opplæring i våre rutinerte lærebedrifter. Sjekk hjemmesidene til kommunene!

Fagdag for helsefagarbeiderlærlinger

Første- og andreårs-læringer i helsearbeiderfaget var samlet til fagdag på Kompetansesenteret på Tynset 10.mars 2022. Vi opplever mye positivitet i det å få veldig kompetente fagfolk til å bidra på fagdagene våre. Vi sender en stor takk til foredragsholderne som ga oss kunnskap og satte i gang tankeprosesser og idéer, til lærlingene som bidro med innspill og viste interesse for temaene, og til bedriftene som oppfordrer lærlingene sine til å delta.

På programmet i år hadde vi Ane Linn Haagaas som foreleser og inspirator i temaet «Kultur og helse». Hun viste til forskningsbaserte sammenhenger mellom generell og spesifikk helse og et utvidet kulturbegrep. Hun fikk oss til å se muligheter og forstå viktigheten av å skape et stimulerende kulturelt miljø i helse- og omsorgstjenesten. Tone Finstad Rønning fra Tynset kommune forklarte lærlingene om prosessen fra inntak av nye brukere, via vedtak til det å sette vedtakene ut i livet, og hvordan dette skal implementeres, dokumenteres og evalueres. Vi fikk også en orientering om frivillighetens arbeid på Tynset ved Gudrun Bakken og Maria Storeng. Det er oppløftende å høre hvordan frivilligheten støtter opp om ulike behov i samfunnet som helsetjenesten i utgangspunktet ikke har ressurser eller muligheter til å dekke, og hvordan Tynset kommune har fått til et samspill mellom offentlig helsetjeneste og lokalsamfunnet. Vi fikk en innføring i hvordan appen «NyBy» virker, hvilke muligheter som ligger i den, og hvordan dette har blitt brukt på Tynset.

Vi hadde noen korona-relaterte frafall, så teams-møte med prøvenemnda om fagprøven ble utsatt noen dager, men det byr ikke på problemer i en digital arbeidshverdag.

https://nyby.no/

Solheimshytta AS er ny medlemsbedrift i Fagopplæring i Fjellregionen.

Vi ønsker Solheimshytta AS velkommen som medlemsbedrift i Fagopplæring i Fjellregionen.

Bedriften er godkjent i Tømrerfaget

Bedriften har allerede ansatt en lærling, som starter mai 22

Vi ser frem mot samarbeidet og lykke til med opplæringen.

Velkommen.