Lærling utplassert i Danmark

Lærling i feierfaget Øyvind Fagerbekk har nå i tre mnd. vært utplassert i Billund Danmark.

Les mer om oppholdet hans her

Dette er et opphold som er ordnet igjennom Erasmus+ programmet.

Foto: Ståle Ertzgaard

Besøk av kongelig utnevnt hedersmann

Vår gode kollega Petter Aamo mottok tidligere i sommer den gledelige meldingen om at han hadde blitt tildelt Kongens fortjenstmedalje for sitt virke og engasjement som pedagog gjennom et langt og innholdsrikt yrkesliv. Det er først og fremst det yrkesfaglige engasjementet Petter er kjent for. Han jobbet i Fagopplæring i Fjellregionen i over ti år, før han etter en del overveiinger bestemte seg for å prøve seg på pensjonist-tilværelsen, nærmere åtti år. Petter tok sin master i yrkespedagogikk som 70-åring, og han var en kollega som var glødende opptatt av utvikling og styrking av yrkesfagene.

Vi i Fagopplæring i Fjellregionen ville sjølsagt gjøre litt stas på vår tidligere kollega ved å invitere på kaffe og bløtkake. Vi hadde en fin stund sammen, der det ble en del snakk om status og veien videre for yrkesopplæringen. Petter hadde mange gode minner å dele, og tankene gikk tilbake til de ungdommene han har fått gleden av å følge fram til fagbrev og et solid yrkesfaglig fotfeste i livet.

Det ser ut til at Petter har fått et visst grep om pensjonist-tilværelsen nå, og vi vil ønske han lykke til videre som aktiv pensjonist. Samtidig håper vi han vil fortsette å holde kontakten med oss i Fagopplæring i Fjellregionen som motivator og diskusjonspartner.

 

                                                       

Kontaktseminar i Gdansk 9 til 11 april

Fra 9. til 11. april deltok Per Erik og Tone på et kontaktseminar med 56 deltakere fra EØS- landene Island, Liechtenstein, Norge, og Polen. Vi ønsker oss en bredere erfaringsbakgrunn for internasjonal arbeid, og i løpet av seminaret fikk vi lære mer om søknadsprosesser, prosjektutvikling og ulike utdanningssystemer i de samarbeidene landene.

Med denne deltagelsen, ønsker vi å knytte nye kontakter for mobilitet av lærlinger, og vi kom også i gang med en prosjektbeskrivelse av et yrkesfaglig samarbeid med et opplæringskontor i Reykjavik og en videregående yrkesfaglig skole i Kolobrzeg i Polen. Det kan bli spennende å utvikle dette samarbeidet videre. Det er våre polske kollegaer som er ansvarlige for framdriften av prosjektet.

Fagbrev på jobb

 

Både Trøndelag fylkeskommune og Hedmark fylkeskommune har satt opp en side med informasjon rundt ordningen, som beskriver ordningen og kravene for å kunne gjøre seg nytte av dette på en god måte. Det er noen forskjeller hvordan fylkene gjennomfører ordningen, så les inne på ditt fylke.

Vi arrangerer informasjonsmøter for våre medlemsbedrifter så snart vi får avtalt tid med fylkene. Mer info kommer.

Bare ta kontakt med oss om det er spørsmål.

Les mer om ordningen her:

Trøndelag

Hedmark

Det er april det betyr 1. hjelpskurs for oss i Fagopplæring i Fjellregionen

I dag har vi arrangert 1.hjelpskurs for våre helsefagarbeider- og barne- og ungdomsarbeiderlærlinger. På kurset var det også med en lærling i institusjonskokkefaget. Kurset ble avholdt på Røros Videregående skole og Steinar Brekkan var også i år innleid som kursholder. Vi gikk igjennom kuttskader/blødninger, brannskader, forfrysninger, blokkeringer av luftveier, forgiftninger med mer.

Alle lærlingene fikk øve på gjenoppliving, hjerte- og lungeredning, for både barne og voksne.

Takk til Steinar for veldig bra gjennomført kurs. Takk også til alle lærlingene for aktiv og god deltagelse.

Ny daglig leder i Fagopplæring i Fjellregionen

Per Erik Sandnes er ny daglig leder i Fagopplæring i Fjellregionen, han startet august 2018

Han tok over etter mangeårig daglig leder Inger Brynhildsvoll som gikk over i pensjonistenes rekker i september 2018. Per Erik har de siste årene jobbet med tilrettelagt opplæring og arbeidsledelse. Per Erik har fagbrev som Maskinarbeider og har mange års erfaring fra industrien både her i fjellregionen og på Østlandet. Per Erik kommer i tillegg til å ha de administrative oppgavene i kontoret til å følge opp lærlinger og bedrifter i hele regionen.

Per Erik er bosatt på Røros, gift og har to barn. Han og familien har nettopp kjøpt nytt Gjøsvika på Røros.

 

Per Erik Sandnes

Besøk av tyske lærlinger

I flere år har det foregått en utveksling av lærlinger fra BASF-fabrikken i Ludwigshafen i Tyskland og elever fra Røros videregående skole. Nå er Alina og Florian, industrimekanikerfaget, og Tristan, Dana, Christoph og Florian i kjemikerfaget på rørosbesøk i fjorten dager.

Den første uka har de i hovedsak vært på Røros videregående skole, og den andre uka skal de være på Flokk og lære om arbeidsoppgavene der og norsk arbeidsliv. Selv kommer de fra et gigantstort fabrikk-konsern med mer enn 8000 ansatte.
I mars skal to av våre medlemsbedrifter sende hver sin lærling til Ludwigshafen. På bildet ser vi Ruben Seglem Sandnes fra Norbit og Bjørnar Tømmerhol fra Røros kommune i ivrig samtale med de tyske lærlingene. Det er interessant å høre om hverandres jobber og diskutere likheter og ulikheter mellom arbeidslivet i Tyskland og Norge. Ungdommene utvekslet erfaringer om arbeidstider, arbeidsforhold, HMS, utdanningssystem og mye mer. 

Hospitering

Vi er veldig godt fornøyde når våre medlemsbedrifter kan samarbeide for å heve nivået på opplæringen til lærlingene i vårt opplæringskontor. Dette skjer på flere fagfelt, og nå i april var det to institusjonskokk-lærlinger fra Tynset og Alvdal kommune som fikk hospitere på Stensaas Reinsdyrslakteri for å lære mer om partering av kjøtt og tilberedning av råvarer.

Veslemøy Løkken og Supawadee Pidtathayo er begge interessert i å bli så flinke som mulig i faget sitt, og de ble godt mottatt av lærling i kjøttskjærer-faget Jørgen K. Sorken, nyutdannet pølsemaker Helmer Sjøvold og de andre i Stensaas Reinsdyrslakteri. På slakteriet lærte de å beine ut lår, surre steiker, og skjære ut mørbrad og fileter med mer. På pølsemakeriet fikk de være med på å lage spekepølse.

Hospiteringen gikk over tre dager, og det var lærerike og nyttige dager for institusjonskokk-lærlingene. Takk til Stensaas Reinsdyrslakteri for at de tok så godt i mot gjestene!

Fylkesmesterskap i BUA og HEA

Fagopplæring i Fjellregionen har ingen tradisjoner for å oppfordre våre lærlinger til å delta i konkurranser i fagene sine. Slike konkurranser kan imidlertid være med på å heve nivået blant fagarbeiderne, og det kan være med på å øke interessen for yrkesfag. Derfor hadde vi bestemt oss for at vi i første omgang ville være observatører når fylkes-mesterskapet i barne- og ungdomsarbeiderfaget og helsearbeiderfaget ble avholdt i Prøysen-huset i Ringsaker den 24.april.

Vi inviterte våre andreårs lærlinger i de aktuelle fagene fra Hedmark til å være med, og det ble Amanda Akeren, Hanne Høistad, Maren Kirkhus og Solvår H. Lorentzen som ble med. Den første delen av dagen var det seks lag med barne- og ungdomsarbeidere som konkurrerte. De hadde med seg barn fra første klasse. Temaet for oppgavene var samarbeid og kommunikasjon. De løste oppgavene på ulike måter, og det var spennende å se hvordan de hadde planlagt opplegget, hvordan de organiserte og motiverte barna, og hvordan de taklet utfordringer som oppsto underveis.

Etter pausen var det helsefagarbeiderne som skulle vise hva de var gode for. Da hadde scenen blitt til et rom med sykeseng, bord og kjøkkenkrok. To skuespillere hadde rollene som diabetes- og slag-pasient. Oppgaven til helsefagarbeiderne var å tilberede mat, måle blodsukker, og foreta en forflytning fra rullestol til seng. Her fikk vi også se hvordan deltakerne løste utfordringen på ulike måter; hvordan de kommuniserte med brukerne, i hvilken rekkefølge de valgte å utføre oppgavene, og hvordan de ivaretok hygieniske og ergometriske prinsipper.

Alle vinnerne av konkurransene var fra Elverum kommune. Det var Hanne Hagelund, Maren Nordbrenden og Kamilla Særnmo som etter juryens mening var de flinkeste lærlingene. Vi ble ikke avskrekket over nivået på deltakerne i konkurransene, og det er fullt mulig at vi kan få med en lærling eller to fra våre medlems-kommuner neste gang det skal avholdes et fylkesmesterskap.

Vinnerne av fylkesmesterskapene går videre til norgesmesterskapet, der vinneren får delta i World Skills, selveste verdensmesterskapet i ulike lærefag. Nå skal vi heie på Hanne, Maren og Kamilla som går videre til norgesmesterskapet.

http://Hanne Hagelund, Maren Nordbrenden og Kamilla Særnmo

                           

Førstehjelpskurs

April er måneden for kurs i førstehjelp for lærlingene våre i helsearbeiderfaget og barne- og ungdomsarbeiderfaget. Kurset foregikk i lokalene til Røros Aut. Trafikkskole, og det var Steinar Brekkan som på en grundig og faglig trygg måte tok oss gjennom de mest sentrale delene av dette temaet. Vi lærte generelt om grunnleggende førstehjelp, og var innom ulike emner som fallskader, kuttskader/blødninger, brannskader, forfrysninger, blokkeringer av luftveier, forgiftninger med mer. Vi gjennomgikk bruk av hjertestarter, og alle lærlingene fikk øve på gjenoppliving, hjerte- og lungeredning, for barne og voksne.

Nye arenaer for læring

I høst er det fire av lærlingene våre i Fagopplæring i Fjellregionen som har arbeidspraksis i tre og en halv måned i et annet europeisk land. Tilbudet om utenlandspraksis går ut til alle, og i høst er det Eystein Magnus Vingill (automatiseringsfaget) fra Flokk, Dina Furuhovde (barne- og ungdomsarbeiderfaget) fra Folldal kommune, Johanna Emanuelsen (barne- og ungdomsarbeiderfaget) fra Os kommune, og Cecilie Haug (kontor- og administrasjonsfaget) fra Nord-Østerdal jordskifterett som er ute og opplever en helt annerledes arbeidshverdag. I år er lærlingene i Tyskland, Østerrike og Irland.

Her kan dere lese mer om hvordan de har det:

https://johannaemanuelsen.tumbir.com/

http://dinaiaustria.blogg.no/

http://cecilieicork.blogg.no/

 

Ny medarbeider i Fagopplæring i Fjellregionen

Vi har vært så heldige å få Stein Illevold som ny opplæringskonsulent i Fagopplæring i Fjellregionen.Vår nestor og dyktige medarbeider Petter Aamo har bestemt seg for å begynne å utforske pensjonistlivets gleder, og vi trengte en solid etterfølger. Stein er rendøl, og han kommer i første omgang til å overta oppgavene til Petter. Han kommer til å ha hele fjellregionen som arbeidsområde, men vil kanskje ha et hovedfokus mot den sørligste delen av regionen.

Stein har lang erfaring med bakgrunn i mekaniske fag og undervisning i videregående skole. Han har bred yrkeserfaring i bygg, teknisk tegning, prosjektarbeid og arbeidsledelse. Vi ønsker Stein lykke til med jobben, og håper at han kommer til å trives i Fagopplæring i Fjellregionen.

 

Bruk opplæringsfondet!

Av og til ønsker medlemsbedriftene våre å gi lærlingene et opplæringstilbud som er relevant i forhold til læreplanmålene, men samtidig går ut over det som kan tilbys innad i bedriften. Disse tilbudene koster som regel litt, og nå kan vi med glede meddele at Opplæringskontorets støtte har økt fra 50% til 75% av utgiftene. Vi ønsker at Opplæringsfondet skal brukes, og vi håper på mange gode søknader fra medlemsbedriftene i tida som kommer.

Tynset Bokhandel er en av bedriftene som ser nytten av Opplæringsfondet. De har lærling i salgsfaget, og de ønsket å gi henne mer spesifikk fagkunnskap. Gjennom Bokhandelskolen ble det arrangert et introduksjonskurs for bokbransjen. Kurset var relevant og effektivt, og de fikk gode tilbakemeldinger. Det gir bransjekunnskap, nye impulser og fellesskap. Faglig leder Siri Strømmevoll er glad for å kunne tilby lærlingen denne kompetansen, og de setter pris på at Fagopplæring i Fjellregionen kan bidra økonomisk.

Overbegeistret prøvenemnd

Det var en svært imponert prøvenemnd som besøkte Reiselivets hus på Røros i dag. Lærling i reiselivs-faget, Paula Brouwer, hadde gått opp til fagprøve med et utrolig solid resultat. -Dette var en av de sterkeste kandidatene vi har hatt oppe på lenge, sa lederen i prøvenemnda i reiselivs-faget Joar Christensen. Paula hadde presentert en grundig og strukturert oppgave på en fortreffelig måte. Gratulerer til Paula og Destinasjon Røros med et flott resultat!

 

Destinasjon Røros

Bransjelære for tømrerlærlingene

I løpet av mars 2017 har det blitt arrangert to kursdager med bransjelære for andreårs tømrer-lærlinger.
Den første kursdagen handlet om byggetegninger og tegnings-forståelse, og ble avviklet fredag 3.mars hos Os Entreprenør.  Fredag 31.mars var temaene byggeskikk og byggetradisjoner. Kurset var i Folldal, og det var bedriften Rogstad og Odden AS som bidro med det faglige innholdet. På bildet ser vi noen av deltakerne på kurset som studerer et restaureringsprosjekt av en svært gammel tømmerbygning.

 

Velkommen til Fagopplæring i Fjellregionen

Tverrfaglig opplæringskontor i Fjellregionen heter fra og med 15. september 2016 «Fagopplæring i Fjellregionen».

Tverrfaglig opplæringskontor i Fjellregionen er et langt navn, samtidig som vi mener det er viktig at navnet viser tilhørighet til regionen vi virker i. Fagopplæring i Fjellregionen er et opplæringskontor og innholdet i arbeidsoppgavene kommer tydeligere fram i det nye navnet.

Det er «ryddet» i logoene og vi har opprettet en mer levende hjemmeside, slik at besøkende forhåpentligvis får et bedre inntrykk av hva opplæringskontoret står for og tjenestene vi tilbyr til både lærlinger og bedrifter.

Vi håper du vil finne deg til rette med vår nye profil. Alle våre samarbeidspartnere får tilsendt informasjon om kontaktopplysninger per e-post.