Vi har besøkt vår flinke lærling Johanna i Freiburg

Johanna Emanuelsen er lærling i barne- og ungdomsarbeiderfaget i Os kommune. Denne høsten er hun på et 14 ukers praksisopphold i Tyskland for å lære mer i faget sitt. Hun dro i begynnelsen av september, og skal komme tilbake litt før jul. Vi fikk være med Internasjonalt Servicekontor fra Hedmark og Oppland og besøke Johanna og fem andre lærlinger i Freiburg, en koselig middelalderby som ligger helt på grensen mellom Tyskland, Frankrike og Sveits.

Ingen av lærlingene kjenner hverandre fra før, de har bare møttes ved et par anledninger før de dro. Arbeidsplass, kolleger og arbeidsoppgaver er nye for lærlingene, og vi kan bare tenke oss hvor mye de må sette seg inn i og bli kjent med, men også hvor mye spennende de får gjøre og oppleve. Johanna arbeider i en halv-privat sentrumsnær barnehage med over 60 barn. Hun er på en avdeling for de minste barna. Hun har blitt tatt imot på en veldig god måte, og hun får støtte og veiledning i opplæringen sin. Vi fikk hilse på hyggelige og positive kolleger, og vi fikk se tillitsfulle barn som hadde blitt ordentlig godt kjent med og trygge på Johanna. Vi traff Johanna utenom arbeidstid også, og det var veldig spennende å høre hvordan hun reflekterte om det hun opplever i en tysk barnehage, hva hun registrerer av likheter og ulikheter. Det er ingen tvil om at et slikt opphold gir opplæringen en dimensjon ut over det hun får erfare på hjemmebane.

I tillegg til å besøke Johanna i barnehagen, fikk vi være med på besøk til verkstedet til en mester og hans norsk lærling i treskjærerfaget. Vi var i teateret og fikk treffe en lærling i herreskredderfaget, vi var på Volkswagen og Mercedes-verksted og besøkte to lærlinger i bilfag, lette kjøretøyer, og vi fikk treffe en veileder og en lærling i reiselivs-faget som jobbet på språkskole.

De fleste av tyskerne vi møtte var positive til å praktisere engelsken sin med lærlingene, men en del av opplegget er at lærlingene skal lære nok tysk til å kunne kommunisere med arbeidsgivere og kunder. Derfor får alle lærlingene et tre ukers språkkurs før de begynner å arbeide. For Johanna var dette ikke noe problem ettersom hun har familie fra Tyskland. Hun var flytende, og kommuniserte uten vansker med barna og de voksne i barnehagen. Vi fikk inntrykk av at alle lærlingene taklet de språklige utfordringene bra, uansett hvilket språklig nivå de var på.

 

Nye arenaer for læring

I høst er det fire av lærlingene våre i Fagopplæring i Fjellregionen som har arbeidspraksis i tre og en halv måned i et annet europeisk land. Tilbudet om utenlandspraksis går ut til alle, og i høst er det Eystein Magnus Vingill (automatiseringsfaget) fra Flokk, Dina Furuhovde (barne- og ungdomsarbeiderfaget) fra Folldal kommune, Johanna Emanuelsen (barne- og ungdomsarbeiderfaget) fra Os kommune, og Cecilie Haug (kontor- og administrasjonsfaget) fra Nord-Østerdal jordskifterett som er ute og opplever en helt annerledes arbeidshverdag. I år er lærlingene i Tyskland, Østerrike og Irland.

Her kan dere lese mer om hvordan de har det:

https://johannaemanuelsen.tumbir.com/

http://dinaiaustria.blogg.no/

http://cecilieicork.blogg.no/

 

Ny medarbeider i Fagopplæring i Fjellregionen

Vi har vært så heldige å få Stein Illevold som ny opplæringskonsulent i Fagopplæring i Fjellregionen.Vår nestor og dyktige medarbeider Petter Aamo har bestemt seg for å begynne å utforske pensjonistlivets gleder, og vi trengte en solid etterfølger. Stein er rendøl, og han kommer i første omgang til å overta oppgavene til Petter. Han kommer til å ha hele fjellregionen som arbeidsområde, men vil kanskje ha et hovedfokus mot den sørligste delen av regionen.

Stein har lang erfaring med bakgrunn i mekaniske fag og undervisning i videregående skole. Han har bred yrkeserfaring i bygg, teknisk tegning, prosjektarbeid og arbeidsledelse. Vi ønsker Stein lykke til med jobben, og håper at han kommer til å trives i Fagopplæring i Fjellregionen.

 

Bruk opplæringsfondet!

Av og til ønsker medlemsbedriftene våre å gi lærlingene et opplæringstilbud som er relevant i forhold til læreplanmålene, men samtidig går ut over det som kan tilbys innad i bedriften. Disse tilbudene koster som regel litt, og nå kan vi med glede meddele at Opplæringskontorets støtte har økt fra 50% til 75% av utgiftene. Vi ønsker at Opplæringsfondet skal brukes, og vi håper på mange gode søknader fra medlemsbedriftene i tida som kommer.

Tynset Bokhandel er en av bedriftene som ser nytten av Opplæringsfondet. De har lærling i salgsfaget, og de ønsket å gi henne mer spesifikk fagkunnskap. Gjennom Bokhandelskolen ble det arrangert et introduksjonskurs for bokbransjen. Kurset var relevant og effektivt, og de fikk gode tilbakemeldinger. Det gir bransjekunnskap, nye impulser og fellesskap. Faglig leder Siri Strømmevoll er glad for å kunne tilby lærlingen denne kompetansen, og de setter pris på at Fagopplæring i Fjellregionen kan bidra økonomisk.

Overbegeistret prøvenemnd

Det var en svært imponert prøvenemnd som besøkte Reiselivets hus på Røros i dag. Lærling i reiselivs-faget, Paula Brouwer, hadde gått opp til fagprøve med et utrolig solid resultat. -Dette var en av de sterkeste kandidatene vi har hatt oppe på lenge, sa lederen i prøvenemnda i reiselivs-faget Joar Christensen. Paula hadde presentert en grundig og strukturert oppgave på en fortreffelig måte. Gratulerer til Paula og Destinasjon Røros med et flott resultat!

 

Destinasjon Røros

Den første lærlingen hos Røros Food & Beverage Group

Vi har besøkt Morten Hermo som nettopp har tatt fagbrevet i kontor- og administrasjonsfaget hos Røros Food & Beverage Group. Det var en fornøyd forhenværende lærling, nå nytilsatt kontor- og lageransvarlig medarbeider, som møtte oss. Fagprøven hadde gått fint, han hadde fått relevante og spennende oppgaver som han hadde løst på en god måte. Vi tok et lite tilbakeblikk på læretida:

Hvordan fikk du jobben som lærling hos Røros Food & Beverage Group?

Bedriften var klar for å ta inn en lærling. De hadde henvendt seg til opplæringskontoret, som igjen tipset dem om meg, og jeg fikk jobben. Bakgrunnen min var fra IKT service-faget, så jeg måtte ha ni måneder ekstra læretid, men det har gått helt fint, for jeg har hatt det artig og spennende på jobb hele læretiden.

Hvilke egenskaper tror du bedriften så nytte av i deg?

Det var kanskje datakunnskapene mine, og det at jeg er serviceinnstilt og omgjengelig. Det er viktig når en stor del av jobben min er å jobbe ut mot kundene våre. I tillegg kan jeg si at jeg er resultatorientert og ryddig. Jeg har hatt ansvaret for hoved-epost og  hovedtelefonen i bedriften. I tillegg har jeg hatt veldig varierte arbeidsområder, alt fra ansvar for bestillinger og utkjøringer til å jobbe med alkoholavgifter og salg. Det er strenge krav som stilles når vi produserer alkoholholdige varer.

Hvordan har opplæringen din vært?

Jeg har fått grundig og god informasjon helt fra starten, jeg fikk lære bedriften å kjenne på alle områder. Jeg fikk tidlig forståelse av at hvis vi skal lykkes som bedrift, må vi trå til på ulike områder der det trengs. Jeg har lært at mitt bidrag i bedriften også er viktig for at bedriften skal utvikle seg. Halvårsoppgavene mine har vært spennende å jobbe med, og jeg har hatt god og jevnlig kontakt med opplæringskontoret. Det har vært veldig godt å få opplæring i bedrift, jeg har hatt en utrolig lærerik tid med mer praktiske og muntlig tilnærmingformer i opplæringen.

Vi i Fagopplæring i Fjellregionen føler oss ganske sikre på at Morten kommer til å bidra positivt videre i utviklingen av bedriften, og vi ønsker han all mulig lykke til videre i yrkeslivet.

Bransjelære for tømrerlærlingene

I løpet av mars 2017 har det blitt arrangert to kursdager med bransjelære for andreårs tømrer-lærlinger.
Den første kursdagen handlet om byggetegninger og tegnings-forståelse, og ble avviklet fredag 3.mars hos Os Entreprenør.  Fredag 31.mars var temaene byggeskikk og byggetradisjoner. Kurset var i Folldal, og det var bedriften Rogstad og Odden AS som bidro med det faglige innholdet. På bildet ser vi noen av deltakerne på kurset som studerer et restaureringsprosjekt av en svært gammel tømmerbygning.

 

Kjempeflinke lærlinger på SUM-messe

Åtte lærlinger fra Fagopplæring i Fjellregionen deltok med presentasjoner av fagene sine på SUM-messa 2017. Alle hadde fine presentasjoner og fortalte godt om fagene sine. Juryen som besto av Bård Sundmoen Aas fra Rørosregionen Næringshage, Glenn Hornset fra Tynset kommune og Cecilie Haug, lærling fra Nord-Østerdal Tingrett kom fram til en verdig vinner: Barne- og ungdomsarbeider-lærling Gina Moan Bjørshol fra Alvdal kommune. Gina presenterte halvårsoppgaven sin om vennskap med innlevelse og faglig innsikt.

Fagopplæring i Fjellregionen hadde mange besøkende på messa, og mange fikk se oppgavene om demens, autisme, eventyr, vennskap, julemarked, slakting/kjøttskjæring og pølsemakerens oppgaver og produkter som surret og fikk på skjermen på standen vår. Vi vil takke alle som besøkte oss på vår stand, og ikke minst de flotte lærlingene som stilte opp for fagopplæringen denne dagen.

Velkommen til Fagopplæring i Fjellregionen

Tverrfaglig opplæringskontor i Fjellregionen heter fra og med 15. september 2016 «Fagopplæring i Fjellregionen».

Tverrfaglig opplæringskontor i Fjellregionen er et langt navn, samtidig som vi mener det er viktig at navnet viser tilhørighet til regionen vi virker i. Fagopplæring i Fjellregionen er et opplæringskontor og innholdet i arbeidsoppgavene kommer tydeligere fram i det nye navnet.

Det er «ryddet» i logoene og vi har opprettet en mer levende hjemmeside, slik at besøkende forhåpentligvis får et bedre inntrykk av hva opplæringskontoret står for og tjenestene vi tilbyr til både lærlinger og bedrifter.

Vi håper du vil finne deg til rette med vår nye profil. Alle våre samarbeidspartnere får tilsendt informasjon om kontaktopplysninger per e-post.

Lykke til videre, Paulina!

Tidligere institusjonskokk-lærling i Folldal kommune har planer om mer utdanning. Vi ønsker henne lykke til videre!

Utdeling av fag- og svennebrev på Tynset

Utdeling av fag- og svennebrev på Tynset

Nytt fag, ny lærling

Vi ønsker Thea Munkebye velkommen som lærling i slakterfaget ved Røros Slakteri